Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem15231149113 084139 413106690
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121418 57222 77015010
   gminy do 20 000 mieszkańców1421014594 512116 64391680
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Choroszcz10141574548Burmistrz3
gm. Czarna Białostocka71015104561Burmistrz4
gm. Dobrzyniewo Duże5101564668Wójt5
gm. Gródek881551929Wójt1
gm. Juchnowiec Kościelny81115155264Wójt3
gm. Łapy15421520178Burmistrz5
gm. Michałowo1191532336Burmistrz3
gm. Poświętne3151521616Wójt1
gm. Supraśl7615144087Burmistrz6
gm. Suraż471573376Burmistrz6
gm. Turośń Kościelna4121554354Wójt4
gm. Tykocin71515126161Burmistrz4
gm. Wasilków761562448Burmistrz2
gm. Zabłudów8101592536Burmistrz2
gm. Zawady2121532329Wójt2
Podsumowanie106149231109515891 51
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gminy: Gródek, Michałowo, Supraśl521 635433
Nr 2gminy: Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, Suraż419 990426
Nr 3gminy: Czarna Białostocka, Wasilków520 230433
Nr 4gminy: Turośń Kościelna, Choroszcz315 251421
Nr 5gminy: Łapy, Poświętne521 572433
Nr 6gminy: Tykocin, Dobrzyniewo Duże, Zawady314 406422
Podsumowanie 25113 08424168
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5 6
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 10 4 5 4 4 5 32
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 9 8 10 6 9 6 48
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 4 6 8 6 10 5 39
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE PODLASIE KWW NASZE PODLASIE 10 8 10 5 10 6 49
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 21 637 10 708 10 707 49.48%
9 864 92.13%
Tak
Nr 2 19 992 10 093 10 075 50.40%
9 265 91.96%
Tak
Nr 3 20 232 9 335 9 329 46.11%
8 638 92.59%
Tak
Nr 4 15 251 7 573 7 570 49.64%
7 098 93.76%
Tak
Nr 5 21 576 10 536 10 529 48.80%
10 036 95.32%
Tak
Nr 6 14 406 7 567 7 551 52.42%
6 936 91.86%
Tak
Podsumowanie113 09455 81255 76149.31%51 83792.96%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 61953211,95%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 154984829,90%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 146523928,27%
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE PODLASIE 154924929,89%
Podsumowanie51 837168100,00%
Rada Powiatu Białostockiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Kaczan Jan571003 10.17%
141 Rusiłowicz Dorota45862 8.74%
142 Łuksza Jan50662 6.71%
143 Grycuk Anna53714 7.24%
1101 Kaczmarek Jan57688 6.97%
241 Grabowska Barbara53968 10.45%
242 Sak Jacek44524 5.66%
251 Nienałtowska Bożena47824 8.89%
2101 Sic Walenty59909 9.81%
341 Den Jolanta33959 11.10%
3410 Dąbrowski Wiesław47381 4.41%
351 Żukowski Zenon56687 7.95%
3101 Pusz Wiesław54552 6.39%
3105 Chrulski Jacek45637 7.37%
441 Wardziński Robert36777 10.95%
452 Żmujdzin Marek62887 12.50%
4101 Kondracki Paweł301042 14.68%
541 Gołaszewski Sławomir44931 9.28%
551 Osmolski Andrzej54560 5.58%
552 Rząca Sylwia37802 7.99%
5101 Brzosko Wiktor521420 14.15%
5104 Olechnowicz Marian54598 5.96%
621 Kwiatkowski Bogusław561181 17.03%
651 Łukaszewicz Zdzisław52614 8.85%
6101 Wądołowski Jarosław50786 11.33%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 619532211,95%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1549848929,90%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1465239628,27%
Tak
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE PODLASIE 1549249829,89%
Tak
Podsumowanie51 83716825100,00%

Brak plików