Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem1015013648 39460 85950730
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców1015013648 39460 85950730
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Ciechanowiec13111583445Burmistrz3
gm. Czyżew-Osada5131551719Wójt1
gm. Klukowo3141543740Wójt3
gm. Kobylin-Borzymy3151532929Wójt2
gm. Kulesze Kościelne3151555656Wójt5
gm. Nowe Piekuty3141522425Wójt1
gm. Sokoły4121532428Wójt2
gm. Szepietowo4121593343Burmistrz2
m. Wysokie Mazowieckie5151574848Burmistrz2
gm. Wysokie Mazowieckie7151576666Wójt5
Podsumowanie5013615053368399 26
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1miasto Wysokie Mazowieckie37 718420
Nr 2 Miasto i Gmina Ciechanowiec37 642421
Nr 3Czyżew Osada, Klukowo39 096420
Nr 4Szepietowo, Nowe Piekuty49 238430
Nr 5Sokoły, Kobylin Borzymy37 742419
Nr 6Kulesze Kościelne, Gmina Wysokie Mazowieckie36 958420
Podsumowanie 1948 39424130
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5 6
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 5 3 3 7 3 4 25
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 6 6 6 8 6 6 38
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT DLA LUDZI KWW POWIAT DLA LUDZI 3 6 5 7 4 4 29
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ i SAMORZĄDNOŚĆ KWW JEDNOŚĆ i SAMORZĄDNOŚĆ 6 6 6 8 6 6 38
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 7 717 4 119 4 117 53.35%
3 883 94.32%
Tak
Nr 2 7 645 4 049 4 032 52.74%
3 726 92.41%
Tak
Nr 3 9 097 4 642 4 640 51.01%
4 258 91.77%
Tak
Nr 4 9 239 5 024 5 020 54.33%
4 638 92.39%
Tak
Nr 5 7 742 4 064 4 060 52.44%
3 733 91.95%
Tak
Nr 6 6 957 4 314 4 312 61.98%
4 059 94.13%
Tak
Podsumowanie48 39726 21226 18154.1%24 29792.8%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 27512511,32%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 98353840,48%
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT DLA LUDZI 38862915,99%
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ i SAMORZĄDNOŚĆ 78253832,21%
Podsumowanie24 297130100,00%
Rada Powiatu Wysokomazowieckiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
142 Grabowski Stanisław Sławomir54474 12.21%
151 Wysocki Kazimierz Jan62385 9.92%
1111 Skarżyński Marek58458 11.80%
252 Leszczyński Marian60353 9.47%
2101 Trzeszczkowska Elżbieta53366 9.82%
2111 Łapiak Dorota48686 18.41%
351 Pakieła Jerzy57823 19.33%
352 Piętka Jan Stanisław54596 14.00%
3111 Kuźmiński Stanisław52425 9.98%
451 Grodzki Ryszard54711 15.33%
453 Piszczatowski Zbigniew48299 6.45%
4107 Brzozowski Stefan65334 7.20%
4115 Olędzki Stanisław60222 4.79%
551 Mężyński Leszek53648 17.36%
5111 Kikolski Waldemar Stanisław471011 27.08%
5112 Sikorski Dariusz Józef45322 8.63%
651 Zieliński Bogdan391277 31.46%
652 Śliwowski Paweł38505 12.44%
6111 Gruchała Leszek50474 11.68%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 275125111,32%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 983538940,48%
Tak
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT DLA LUDZI 388629215,99%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ i SAMORZĄDNOŚĆ 782538732,21%
Tak
Podsumowanie24 29713019100,00%

Brak plików