Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem1015611459 41773 62158640
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121321 66126 81317010
   gminy do 20 000 mieszkańców913511137 75646 80841630
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Dąbrowa Białostocka101415106570Burmistrz4
gm. Janów4131552833Wójt2
gm. Korycin3141531921Wójt1
gm. Krynki461531333Burmistrz2
gm. Kuźnica4121543648Wójt3
gm. Nowy Dwór3151554343Wójt4
gm. Sidra41115104458Wójt3
gm. Sokółka17321515191Burmistrz5
gm. Suchowola6151565050Burmistrz4
gm. Szudziałowo3111563649Wójt3
Podsumowanie5811415657349596 31
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina: Dąbrowa Białostocka310 436421
Nr 2Gminy: Janów, Korycin, Suchowola412 423420
Nr 3Gminy: Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Szudziałowo514 897530
Nr 4Gmina: Sokółka721 661557
Podsumowanie 1959 41718128
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 6 7 6 12 31
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP       12 12
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 5 3 4 10 22
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU SOKÓLSKIEGO KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2010 6 6 10 14 36
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 4 4 7 9 24
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ KWW ROZWÓJ     3   3
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 10 438 4 838 4 835 46.32%
4 517 93.42%
Tak
Nr 2 12 424 5 423 5 420 43.63%
5 113 94.34%
Tak
Nr 3 14 898 9 377 9 367 62.87%
8 503 90.78%
Tak
Nr 4 21 670 11 492 11 486 53.00%
10 508 91.49%
Tak
Podsumowanie59 43031 13031 10852.34%28 64192.07%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 72133125,18%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2223127,76%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 51862218,11%
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU SOKÓLSKIEGO 91873632,08%
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 43632415,23%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ 46931,64%
Podsumowanie28 641128100,00%
Rada Powiatu Sokólskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
153 Rysiejko Alicja41719 15.92%
1106 Gniedziejko Romuald50492 10.89%
1112 Białomyzy Jerzy48421 9.32%
221 Kiejko Czesław Jan55905 17.70%
223 Kotuk Jan Ryszard58325 6.36%
2101 Kraśnicki Sławomir54601 11.75%
2102 Pórzecki Wiesław51425 8.31%
324 Tokarewicz Tadeusz49665 7.82%
352 Skórski Grzegorz53657 7.73%
3101 Łabieniec Kazimierz61458 5.39%
3102 Oleksza Aleksy60586 6.89%
3117 Jarosz Walenty58510 6.00%
421 Kozłowski Stanisław64691 6.58%
4212 Kulikowska Ewa34402 3.83%
441 Jackiewicz Antoni58285 2.71%
445 Szumiło Andrzej42428 4.07%
451 Hołownia Jarosław Sylwester42659 6.27%
4101 Budrowski Franciszek61956 9.10%
4102 Poskrobko Czesław42511 4.86%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 721331525,18%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 22231227,76%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 518622318,11%
Tak
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU SOKÓLSKIEGO 918736732,08%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 436324215,23%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ 46931,64%
-
Podsumowanie28 64112819100,00%

Brak plików