Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem91417240 72648 29045720
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121318 76422 63215010
   gminy do 20 000 mieszkańców81206921 96225 65830710
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Białowieża371563162Wójt4
gm. Czeremcha2715123451Wójt2
gm. Czyże4101541621Wójt1
gm. Dubicze Cerkiewne3121583541Wójt3
gm. Hajnówka6101593548Wójt2
m. Hajnówka15321514172Burmistrz5
gm. Kleszczele491542032Burmistrz2
gm. Narew541561961Wójt4
gm. Narewka3101574260Wójt4
Podsumowanie457214161246548 27
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Hajnówka818 764460
Nr 2gminy: Białowieża, Czyże, Hajnówka37 759420
Nr 3gminy: Czeremcha, Kleszczele, Dubicze Cerkiewne37 247212
Nr 4gminy: Narew, Narewka36 956419
Podsumowanie 1740 72614111
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 15 6 6 6 33
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 15 3   3 21
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 14 5   4 23
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA 16 6 6 6 34
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 18 772 8 944 8 943 47.64%
8 344 93.30%
Tak
Nr 2 7 764 4 409 4 408 56.77%
3 990 90.52%
Tak
Nr 3 7 245 4 638 4 638 64.02%
4 047 87.26%
Tak
Nr 4 6 956 3 991 3 987 57.32%
3 717 93.23%
Tak
Podsumowanie40 73721 98221 97653.95%20 09891.45%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 62433331,06%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 27852113,86%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1996239,93%
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA 90743445,15%
Podsumowanie20 098111100,00%
Rada Powiatu Hajnowskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Romaniuk Mirosław45338 4.05%
141 Sapieszko Helena65360 4.31%
151 Michalak Lech Jan62496 5.94%
1101 Pietroczuk Włodzimierz63575 6.89%
1102 Sirak Jerzy53734 8.80%
1103 Stepaniuk Bazyl48332 3.98%
1106 Aleksiuk Mikołaj64314 3.76%
1107 Wasiluk Barbara Zdzisława52316 3.79%
222 Szwarc Andrzej34275 6.89%
241 Adamczuk Jan60450 11.28%
2102 Sadowski Stefan56589 14.76%
321 Gerasimiuk Jarosław601072 26.49%
322 Wasiluk Jerzy31375 9.27%
3101 Michaluk Mikołaj65731 18.06%
421 Kulbacki Mirosław48589 15.85%
4101 Kuczyński Stefan62415 11.16%
4102 Skiepko Andrzej50606 16.30%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 624333531,06%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 278521213,86%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 19962319,93%
Tak
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA 907434945,15%
Tak
Podsumowanie20 09811117100,00%

Brak plików