Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6906831 93441 13635420
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców6906831 93441 13635420
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Grabowo4121561924Wójt1
gm. Kolno101315114852Wójt3
m. Kolno7715104267Burmistrz3
gm. Mały Płock4121543542Wójt3
gm. Stawiski71115113652Burmistrz2
gm. Turośl3131553436Wójt2
Podsumowanie35689047214273 14
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1miasto Kolno58 820769
Nr 2gminy: Grabowo, Stawiski48 216643
Nr 3gmina Kolno46 881756
Nr 4gminy: Mały Płock, Turośl48 017753
Podsumowanie 1731 93427221
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 10 8 8 7 33
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 10   8 8 26
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 6 8 6 30
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICOWE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KWW PPSL WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 9 7 8 8 32
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA I POWIAT KWW NASZA GMINA I POWIAT 10 8 8 8 34
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU KOLNO KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU KOLNO 10 7 8 8 33
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 10 7 8 8 33
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 8 820 4 513 4 513 51.17%
4 226 93.64%
Tak
Nr 2 8 216 4 360 4 358 53.04%
3 850 88.34%
Tak
Nr 3 6 881 4 032 4 029 58.55%
3 724 92.43%
Tak
Nr 4 8 019 4 460 4 458 55.59%
3 991 89.52%
Tak
Podsumowanie31 93617 36517 35854.35%15 79190.97%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 23423314,83%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1204267,62%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 35543122,51%
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICOWE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 911325,77%
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA I POWIAT 17513411,09%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU KOLNO 21793313,80%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 38503324,38%
Podsumowanie15 791222100,00%
Rada Powiatu Kolneńskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Samul Marek49176 4.16%
151 Duda Andrzej49516 12.21%
154 Szymański Zdzisław57341 8.07%
1133 Łosiewski Dariusz49174 4.12%
1136 Kulczewski Michał36205 4.85%
227 Truszkowska Barbara50148 3.84%
251 Zacharzewski Wiesław57405 10.52%
2131 Chiliński Grzegorz38301 7.82%
2136 Niesłuchowski Marian54272 7.06%
321 Długozima Roland Andrzej47245 6.58%
3111 Wiśniewski Józef Bogdan43625 16.78%
3123 Dąbrowski Wiesław44221 5.93%
3131 Duda Henryk61239 6.42%
421 Połoński Zdzisław56456 11.43%
451 Lutrzykowski Jan61506 12.68%
4122 Pisiak Krzysztof52231 5.79%
4131 Rybka Jerzy55320 8.02%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 234233314,83%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12042617,62%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 355431422,51%
Tak
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICOWE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 911325,77%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA I POWIAT 175134111,09%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU KOLNO 217933213,80%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 385033624,38%
Tak
Podsumowanie15 79122217100,00%

Brak plików