Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71058235 19843 72231430
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców71058235 19843 72231430
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Goniądz5111532840Burmistrz2
*gm. Jasionówka291584474Wójt6
gm. Jaświły4111531621Wójt1
gm. Knyszyn4151596868Burmistrz5
gm. Krypno281552954Wójt4
gm. Mońki10151585555Burmistrz3
gm. Trzcianne4131553032Wójt2
Podsumowanie318210541270344 23
*) głosowanie ponowne w dniu 19.12.2010
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto i Gmina Goniądz, Gmina Jaświły48 728431
Nr 2Miasto i Gmina Knyszyn, Gmina Jasionówka36 528525
Nr 31. Gmina Krypno 2. Gmina Trzcianne47 136432
Nr 4Miasto i Gmina Mońki612 806448
Podsumowanie 1735 19817136
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 7 3 8 12 30
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 6 8 12 34
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA ROZWOJU KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA ROZWOJU 8 6 8 12 34
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHRZEŚCIJAŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KWW CHPS 8 6 8 12 34
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE PRAWICY KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE PRAWICY   4     4
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 8 721 4 017 4 016 46.05%
3 663 91.21%
Tak
Nr 2 6 529 3 762 3 756 57.53%
3 478 92.60%
Tak
Nr 3 7 136 3 674 3 673 51.47%
3 216 87.56%
Tak
Nr 4 12 815 6 162 6 161 48.08%
5 685 92.27%
Tak
Podsumowanie35 20117 61517 60650.02%16 04291.12%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 25733016,04%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 34563421,54%
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA ROZWOJU 45693428,48%
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHRZEŚCIJAŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 53803433,54%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE PRAWICY 6440,40%
Podsumowanie16 042136100,00%
Rada Powiatu w Mońkach - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
122 Borowski Jan52281 7.67%
154 Dembowski Zbigniew54356 9.72%
1101 Daniłko Tadeusz52265 7.23%
1111 Kulikowska Joanna54364 9.94%
252 Kochański Adam48220 6.33%
2106 Sidorski Robert34326 9.37%
2111 Czarniecki Stanisław58503 14.46%
325 Zalewski Wojciech43233 7.25%
351 Piekutowski Sławomir46394 12.25%
3101 Szymański Antoni56219 6.81%
3111 Citko Stanisław53264 8.21%
451 Zabielski Jan54310 5.45%
4107 Radomski Mirosław46159 2.80%
41012 Falkowski Krzysztof33304 5.35%
4111 Karwowski Zbigniew45689 12.12%
4116 Jaworowski Dariusz43299 5.26%
41112 Paniczko Mirosław49324 5.70%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 257330216,04%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 345634421,54%
Tak
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA ROZWOJU 456934528,48%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHRZEŚCIJAŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 538034633,54%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE PRAWICY 6440,40%
-
Podsumowanie16 04213617100,00%

Brak plików