Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem913510641 06852 49549720
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców913510641 06852 49549720
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Jedwabne41115154965Burmistrz5
gm. Łomża13151596565Wójt5
gm. Miastkowo4101542231Wójt2
gm. Nowogród3101573547Burmistrz4
gm. Piątnica81315157176Wójt6
gm. Przytuły3151565353Wójt5
gm. Śniadowo413151287101Wójt9
gm. Wizna581572846Wójt3
gm. Zbójna5111553648Wójt3
Podsumowanie4910613580446532 42
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Jedwabne, Przytuły36 393526
Nr 2gmina Łomża38 209527
Nr 3Miastkowo, Śniadowo37 878525
Nr 4Nowogród, Zbójna36 776630
Nr 5Piątnica, Wizna511 812539
Podsumowanie 1741 06826147
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD       3   3
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 6 5 4 6 6 27
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4 4 4 3 5 20
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 6 6 5 6 9 32
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 6 6 6 6 10 34
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDY ŁOMŻYŃSKIE RAZEM KWW SAMORZĄDY ŁOMŻYŃSKIE RAZEM 4 6 6 6 9 31
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 6 393 3 688 3 687 57.67%
3 364 91.24%
Tak
Nr 2 8 243 4 356 4 356 52.84%
4 055 93.09%
Tak
Nr 3 7 878 4 367 4 363 55.38%
4 044 92.69%
Tak
Nr 4 6 776 3 690 3 681 54.32%
3 346 90.90%
Tak
Nr 5 11 812 6 196 6 192 52.42%
5 469 88.32%
Tak
Podsumowanie41 10222 29722 27954.2%20 27891.02%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 10930,54%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 40912720,17%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1131205,58%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 59653229,42%
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 44103421,75%
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDY ŁOMŻYŃSKIE RAZEM 45723122,55%
Podsumowanie20 278147100,00%
Rada Powiatu Łomżyńskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
152 Chajewski Michał51324 9.63%
153 Kołakowski Rafał28284 8.44%
1101 Piotrowski Andrzej Konrad38607 18.04%
223 Wiktorzak Roman Franciszek55374 9.22%
252 Łomotowski Sławomir40356 8.78%
2111 Nowakowski Jacek Albin45538 13.27%
321 Kulesza Jarosław48767 18.97%
351 Chomętowska Agata40190 4.70%
3112 Szabłowski Lech Marek45354 8.75%
421 Parzych Elżbieta51545 16.29%
455 Zalewska Barbara53360 10.76%
4111 Cwalina Izabela61268 8.01%
521 Przybylak Irena Zofia53286 5.23%
552 Sowa Adam Krzysztof47453 8.28%
555 Szymanowski Mirosław48406 7.42%
5101 Kozicki Krzysztof Ryszard42752 13.75%
5111 Sokołowski Zbigniew41326 5.96%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 10930,54%
-
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 409127420,17%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1131205,58%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 596532729,42%
Tak
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 441034221,75%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDY ŁOMŻYŃSKIE RAZEM 457231422,55%
Tak
Podsumowanie20 27814717100,00%

Brak plików