Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5815536 10045 38743410
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121418 47622 92614010
   gminy do 20 000 mieszkańców4605117 62422 46129400
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Kołaki Kościelne3141554347Wójt4
gm. Rutki5111562735Wójt2
gm. Szumowo9111542736Wójt2
m. Zambrów14421520187Burmistrz3
gm. Zambrów121515104949Wójt3
Podsumowanie43558130166354 14
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1miasto Zambrów918 476580
Nr 2gmina Zambrów, gmina Szumowo510 868545
Nr 3gmina Rutki, Gmina Kołaki Kościelne36 756316
Podsumowanie 1736 10013141
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 9 5   14
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 18 10 4 32
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 18 10 6 34
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 17 10 6 33
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM KWW RAZEM 18 10   28
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 18 479 8 594 8 594 46.51%
8 093 94.17%
Tak
Nr 2 10 871 5 390 5 389 49.57%
5 036 93.45%
Tak
Nr 3 6 756 3 819 3 819 56.53%
3 524 92.28%
Tak
Podsumowanie36 10617 80317 80249.3%16 65393.55%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 716144,30%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 52743231,67%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 27723416,65%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 52933331,78%
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM 25982815,60%
Podsumowanie16 653141100,00%
Rada Powiatu Zambrowskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Dąbrowski Józef57391 4.83%
126 Kaczyński Eugeniusz67593 7.33%
141 Gliński Mieczysław Leszek49348 4.30%
151 Rykaczewski Stanisław44982 12.13%
152 Niewiński Marek61242 2.99%
155 Brulińska Agnieszka26172 2.13%
1101 Bałazy Andrzej47186 2.30%
1104 Jach Zbigniew Teofil57634 7.83%
11016 Wiśniewska Bogusława49180 2.22%
221 Lipiński Edward61577 11.46%
224 Krajewski Stefan29284 5.64%
228 Rosiak Robert Maciej46328 6.51%
251 Rokicki Krzysztof35449 8.92%
252 Krajewski Marek46234 4.65%
321 Czajkowski Krzysztof46718 20.37%
351 Jaworowski Henryk56423 12.00%
354 Mioduszewski Andrzej41393 11.15%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 716144,30%
-
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 527432631,67%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 277234116,65%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 529333731,78%
Tak
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM 259828315,60%
Tak
Podsumowanie16 65314117100,00%

Brak plików