Miasto Liczba mieszkańcówLiczba wyborcówObwodów
m. Zambrów22 92618 47614
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nrAdresTyp obwoduPrzystosowany dla niepełnosprawnychGranice obwodu
1Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Konopnickiej 13PowszechnyTakulice: Konopnickiej, Obwodowa, Orzeszkowej, Podedwornego, Podleśna, Prusa, Sienkiewicza, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Świerkowa, Zielona, Żeromskiego, Żytnia
2Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Konopnickiej 16PowszechnyNieulice: Bema, Białostocka - domy prywatne o numerach nieparzystych i bloki o numerach 19, 21, 23, 25, Generała Stefana Kosseckiego, Pułaskiego
3Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Sadowa 5PowszechnyNieulice: Białostocka - budynki o numerach nieparzystych do Nr 5 włącznie, Brzozowa, Łomżyńska, Nadrzeczna, Pl. Sikorskiego, Polowa, Sadowa, Wilsona, Willowa
4Zambrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul Prym. Wyszyńskiego 3aPowszechnyNieulice: Białostocka budynki o numerach parzystych i bloki o numerach 29, 31, 33, 39, Rolnicza
5Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Prym. Wyszyńskiego 6aPowszechnyNieulice: Grabowska, Paderewskiego, Piłsudskiego, Prymasa Wyszyńskiego, Sportowa
6Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Papieża Jana Pawła II 8APowszechnyNieulice: Polna, Papieża Jana Pawła II, Ustronna, Łanowa, Wiśniowa, Zaciszna
7Państwowa Szkoła Muzyczna, Al. Wojska Polskiego 4PowszechnyNieulice: Cmentarna, Handlowa, Łąkowa, Młynowa, Ostrowska, Raginisa
8Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Prym. Wyszyńskiego 2PowszechnyNieulice: Kościuszki, Mickiewicza, Milenijna, Pogodna, Poświątne, Świętokrzyska, Wąska, Wodna
9Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Obrońców Zambrowa 6PowszechnyNieAleja Wojska Polskiego od Nr 2 do Nr 14 (w tym blok Nr 11) i od Nr 18 do Nr 40 i Nr 42. Ulice: Armii Krajowej, Chopina, Jantarowa, Krótka, Ks. Marcina Krajewskiego, Lipowa, Moniuszki, Obrońców Zambrowa, 71 Pułku Piechoty, Wądołkowska, Wiejska
10Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego, ul. Fabryczna 3PowszechnyNieulice: Fabryczna, Legionowa, Mazowiecka, Piaskowa
11Miejski Ośrodek Kultury, ul. Grunwaldzka 1PowszechnyTakulica Grunwaldzka
12Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Magazynowa 13PowszechnyNieAleja Wojska Polskiego Nr 41, 41A, 41B, 41C, 41D, 43, 49A, 49B, 49C, ulice: Elektryczna, Magazynowa
13Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Al. Wojska Polskiego 52PowszechnyNieAleja Wojska Polskiego Nr 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58 oraz od Nr 60 - 96, ulice: Kolejowa, Kościelna, Księdza Henryka Kulbata, Leśników, Ofiar Katynia, Ogrodowa, Przykoszarowa, Targowa, Wolska, Sitarska, Stokrotki, Strzelnicza
14Szpital Powiatowy w Zambrowie, ul. Papieża Jana Pawła II 3SzpitalNieSzpital Powiatowy w Zambrowie
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1ulice: Konopnickiej, Obwodowa, Orzeszkowej, Podedwornego, Podlesna, Prusa, Sienkiewicza, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Świerkowa, Zielona, Żeromskiego, Żytnia, Bema, Białostocka-budynki o numerach nieparzystych do nr 5 włącznie, domy prywatne o nr nieparzystych i bloki o nr 19, 21, 23, 25, Gen. Stefana Kosseckiego, Pułaskiego, Brzozowa, Łomżyńska, Nadrzeczna, Plac Sikorskiego, Polowa, Sadowa, Wilsona, Willowa54 546542
Nr 2ulice: Białostocka-budynki o nr parzystych i bloki o nr 29, 31, 33, 39, Rolnicza, Grabowska, Paderewskiego, Piłsudskiego, Prymasa Wyszyńskiego, Sportowa, Polna, Papieża Jana Pawła II, Ustronna, Łanowa, Wiśniowa, Zaciszna54 373545
Nr 3Cmentarna, Handlowa, Łąkowa, Młynowa, Ostrowska, Raginisa, Kościuszki, Mickiewicza, Milenijna, Pogodna, Poświątne, Świętokrzyska, Wąska, Wodna, Armi Krajowej, Chopina, Jantarowa, Krótka, Ks. Marcina Krajewskiego, Lipowa, Moniuszki, Obrońców Zambrowa, 71 Pułku Piechoty, Wądołkowska, Wiejska, Al Wojska Polskiego od nr 2 do nr 14 (w tym blok nr 11) i od nr 18 do nr 40 i nr 4254 085547
Nr 4Fabryczna, legionowa, Mazowiecka, Piaskowa, Grunwaldzka, Elektryczna, Magazynowa, Kolejowa, Kościelna, Ks. Henryka Kulbata, Leśników, Ofiar Katynia, Ogrodowa, Przykoszarowa, Targowa, Wolska, Sitarska, Stokrotki, Strzelnicza, Al. Wojska Polskiego od nr 41 do nr 96 z wyłączeniem nr 4265 472553
Podsumowanie 2118 47620187
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 5 5 7 7 24
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 10 10 10 12 42
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 9 10 10 10 39
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 10 10 12 40
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM KWW RAZEM 10 10 10 12 42
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 4 546 2 163 2 163 47.58%
2 026 93.67%
Tak
Nr 2 4 376 1 938 1 938 44.29%
1 837 94.79%
Tak
Nr 3 4 085 1 975 1 975 48.35%
1 844 93.37%
Tak
Nr 4 5 472 2 517 2 517 46.00%
2 293 91.10%
Tak
Podsumowanie18 4798 5938 59346.5%8 00093.1%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 550246,88%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 16264220,32%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 15863919,82%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 18314022,89%
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM 24074230,09%
Podsumowanie8 000187100,00%
Rada Miasta Zambrów - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Jastrzębski Jacek22100 4.94%
149 Klimowicz Michał27123 6.07%
151 Marchelska Edyta33112 5.53%
1115 Kulesza Zbigniew48143 7.06%
1119 Walasek Zbigniew5071 3.50%
224 Kulesza Urszula Halina4150 2.72%
241 Gniazdowski Andrzej Jerzy55102 5.55%
251 Kaczyńska Danuta Maria60146 7.95%
2113 Boruc Krzysztof52127 6.91%
2115 Kosek Tomasz Józef35190 10.34%
321 Stankowski Paweł51160 8.68%
324 Kaźmierczak Ryszard54132 7.16%
341 Ziemianowicz Bartosz Rafał33151 8.19%
351 Rykaczewski Henryk39104 5.64%
3118 Świderski Ryszard Bohdan42180 9.76%
421 Baran Sławomir37205 8.94%
422 Bauer Anna Bogumiła4094 4.10%
441 Daniłowski Michał Jerzy23136 5.93%
452 Niewiński Stanisław Władysław5687 3.79%
4111 Arent Wiesława58124 5.41%
4117 Korzeniowski Zbigniew41137 5.97%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 550246,88%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 162642620,32%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 158639419,82%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 183140422,89%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM 240742730,09%
Tak
Podsumowanie8 00018721100,00%
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p.Nazwisko i ImionaWiekWykształcenieNazwa komitetuMiejsce zamieszkania, przynależność i poparcieTreść oświadczenia lustracyjnego*)
1Baran Sławomir 37wyższeKOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWEZambrów, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
2Dąbrowski Kazimierz Jan 62wyższeKOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RPZambrów, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej
3Rykaczewski Stanisław 44wyższe techniczneKOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆZambrów, członek Prawa i Sprawiedliwości
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p.Nazwisko i ImionaWiekWykształcenieMiejsce zamieszkania przynależność i poparcieLiczba głosów oddanych na kandydata% głosówWybrany
1Baran Sławomir 37wyższeZambrów, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 220026.02% Nie
2Dąbrowski Kazimierz Jan 62wyższeZambrów, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej 454553.76% Tak
3Rykaczewski Stanisław 44wyższe techniczneZambrów, członek Prawa i Sprawiedliwości 171020.22% Nie
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Konopnickiej 13 Powszechny1821914914 50,19%
892 97,59%
2Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Konopnickiej 16 Powszechny1390634634 45,61%
630 99,37%
3Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Sadowa 5 Powszechny1335615615 46,07%
604 98,21%
4Zambrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul Prym. Wyszyńskiego 3a Powszechny1326595595 44,87%
591 99,33%
5Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Prym. Wyszyńskiego 6a Powszechny1009467467 46,28%
466 99,79%
6Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Papieża Jana Pawła II 8A Powszechny2012864864 42,94%
851 98,50%
7Państwowa Szkoła Muzyczna, Al. Wojska Polskiego 4 Powszechny1301657657 50,50%
647 98,48%
8Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Prym. Wyszyńskiego 2 Powszechny999460460 46,05%
449 97,61%
9Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Obrońców Zambrowa 6 Powszechny1785859859 48,12%
847 98,60%
10Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego, ul. Fabryczna 3 Powszechny662295295 44,56%
290 98,31%
11Miejski Ośrodek Kultury, ul. Grunwaldzka 1 Powszechny1661796796 47,92%
787 98,87%
12Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Magazynowa 13 Powszechny1946901901 46,30%
878 97,45%
13Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Al. Wojska Polskiego 52 Powszechny1203525525 43,64%
511 97,33%
14Szpital Powiatowy w Zambrowie, ul. Papieża Jana Pawła II 3 Szpital291212 41,38%
12 100,00%
Ogółem 18479 8594 8594 46,51%
8455 98,38%

Brak plików