Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem81266053 26369 32645710
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121318 44523 26812010
   gminy do 20 000 mieszkańców71055734 81846 05833700
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Dziemiany361571942Wójt2
gm. Karsin481531219Wójt1
gm. Kościerzyna121215154653Wójt3
m. Kościerzyna12321515188Burmistrz4
gm. Liniewo491553356Wójt4
gm. Lipusz251521028Wójt1
gm. Nowa Karczma361541942Wójt2
gm. Stara Kiszewa5111543245Wójt4
Podsumowanie456012645186473 21
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Kościerzyna618 445448
Nr 2Gmina Kościerzyna410 778432
Nr 3Gmina Lipusz, Dziemiany, Karsin410 491430
Nr 4Gmina Nowa Karczma, Liniewo, Stara Kiszewa513 549440
Podsumowanie 1953 26316150
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 8 8 10 38
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU KWW WSPÓLNIE DLA POWIATU 12 8 7 10 37
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ KWW SAMORZĄDNOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12 8 8 10 38
17 KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA ZIEMI KOŚCIERSKIEJ KW WSPÓLNOTA ZIEMI KOŚCIERSKIEJ 12 8 7 10 37
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 18 449 10 798 10 797 58.52%
10 017 92.78%
Tak
Nr 2 10 771 6 118 6 117 56.79%
5 638 92.17%
Tak
Nr 3 10 491 6 552 6 544 62.38%
5 868 89.67%
Tak
Nr 4 13 531 7 824 7 811 57.73%
7 136 91.36%
Tak
Podsumowanie53 24231 29231 26958.73%28 65991.65%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 83813829,24%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU 60383721,07%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ 62443821,79%
17 KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA ZIEMI KOŚCIERSKIEJ 79963727,90%
Podsumowanie28 659150100,00%
Rada Powiatu Kościerskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Lizakowski Piotr Adam341217 12.15%
145 Czajkowski Grzegorz Adam35590 5.89%
1161 Stencel Zbigniew Leszek59957 9.55%
1162 Maszk Kazimierz Antoni57562 5.61%
1171 Kucki Zbigniew56608 6.07%
1177 Modrzejewski Marcin33577 5.76%
241 Małachowski Stanisław Zygmunt54364 6.46%
2151 Tkaczyk Waldemar Józef59424 7.52%
2161 Piechowski Grzegorz Tadeusz49448 7.95%
2171 Cyra Czesław Filip50531 9.42%
341 Brunke Roman50269 4.58%
3152 Bruski Piotr Antoni45409 6.97%
3162 Janta Dariusz Jan59342 5.83%
3171 Laska Piotr Władysław39349 5.95%
441 Szoska Alojzy Alfons60898 12.58%
447 Brzoskowski Grzegorz Józef55183 2.56%
4151 Żurawska Alicja Ludwika37327 4.58%
4171 Zabrocki Grzegorz Marian40584 8.18%
4172 Michnowski Krzysztof49832 11.66%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 838138629,24%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU 603837321,07%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ 624438421,79%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA ZIEMI KOŚCIERSKIEJ 799637627,90%
Tak
Podsumowanie28 65915019100,00%

Brak plików