Miasto Liczba mieszkańcówLiczba wyborcówObwodów
m. Bartoszyce25 44220 71213
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nrAdresTyp obwoduPrzystosowany dla niepełnosprawnychGranice obwodu
1Bartoszycki Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 11, BartoszycePowszechnyNieulice: Akacjowa, Asnyka, Boh. Monte Cassino, Boh. Warszawy (strona nieparzysta od nr 1 do nr 45 i strona parzysta od nr 2 do końca), Brzozowa, Dębowa, Drzewna, Grota - Roweckiego, Hubalczyków, Jaśminowa, Kajki, Kalinowa, Kazimierza Jagiellończyka, Kętrzyńska (strona nieparzysta od nr 21 do końca i strona parzysta od nr 18 do końca), Kolejowa, Konopnickiej, Kwiatowa, Leśna, Limanowskiego, Lipowa, 11 Listopada, Orzeszkowej, Pieniężnego, Poprzeczna, Przemysłowa, Sosnowa, Strefowa, Topolowa, Warmińska, Wrzosowa, Zielona, plac: Dworcowy
2Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bartoszycach ul. Nowowiejskiego 31PowszechnyNieulice: Armii Ludowej, Broniewskiego, Chopina, Ignacego Krasickiego, Knosały, Kochanowskiego, Krzywa, Lelewela, 4 Lutego, Moniuszki, Mrongowiusza, Nałkowskiej, Nowa, Nowowiejskiego (strona nieparzysta od nr 9 do końca i strona parzysta od nr 2a do końca), Partyzantów, Polna, Sportowa, Spółdzielców, Staszica, Szrajbera, Tuwima, Wiejska, Zientary-Malewskiej, Żeromskiego, plac: Pionierów
3Sala Gimnastyczna Zespołu Szkół Nr 1 ul. Mierosławskiego 1, BartoszycePowszechnyTakulice: Jarosława Dąbrowskiego, Korczaka, Księcia Poniatowskiego, Mierosławskiego, Paderewskiego, (strona nieparzysta od nr 27 do końca)
4Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach ul. Ogrodowa 1aPowszechnyNieulice: Nad Łyną, Ogrodowa, Paderewskiego (strona parzysta od nr 18, 18a do końca)
5Zespół Szkół Nr 1 w Bartoszycach ul. Traugutta 23PowszechnyNieulice: Boh. Warszawy (strona nieparzysta od nr 47 do końca), Generała Bema (strona nieparzysta od nr 1 do nr 27 i strona parzysta od nr 2 do nr 12), Cicha, Cynkowa, Generała Pułaskiego, Kętrzyńska (strona nieparzysta od nr 1 do nr 19 i strona parzysta od nr 2 do nr 16), Kilińskiego, Kopernika, Kowali, Mazurska, Młynarska, Ofiar Oświęcimia, Okrzei, Paderewskiego (strona nieparzysta od nr 1 do nr 25 i strona parzysta od nr 2 do 16), Pawła Strzeleckiego, Robotnicza, Rynkowa, Rzeźników, Starzyńskiego, Szewców, Traugutta, Turkowskiego, Wybrzeża, place: Boh. Westerplatte, Konstytucji 3 Maja, Wolności, Zwycięstwa
6Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach ul. Słowackiego 1PowszechnyNieulice: Generała Andersa, Hetmana Gosiewskiego, Krótka, Mickiewicza, Słowackiego, Struga, Tartaczna, Warszawska (bez nr 5), Wojska Polskiego, Wyspiańskiego, Zakole
7Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bartoszycach ul. Marksa 18PowszechnyNieulice: Brzeszczyńskiego, Curie-Skłodowskiej, Emilii Plater, Jeziorna, Kościuszki, Marksa, Ojca Kolbego, PCK, Piłsudskiego, Romera, Sadowa, Słoneczna, Wańkowicza, Witosa
8Przedszkole Integracyjne Nr 4 w Bartoszycach ul. Gen. Bema 49PowszechnyTakulice: Generała Bema (strona nieparzysta od nr 49 do końca), Generała Sikorskiego (strona nieparzysta od nr 23 do końca i strona parzysta od nr 4 do końca)
9Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Gen. Bema 35 (wejście od ul. Gdańskiej), BartoszycePowszechnyNieulice: Armii Krajowej, Chilmanowicza, Gdańska, Kardynała Wyszyńskiego (bez nr 11), Popiełuszki, Szarych Szeregów
10Gimnazjum Nr 2 ul. Gen. Bema 35, BartoszycePowszechnyNieulice: Generała Bema (strona nieparzysta od nr 29 do nr 47 i strona parzysta od nr 14 do końca), Generała Sikorskiego (nr nieparzyste 1-21 i parzyste nr 2), Nowowiejskiego (strona nieparzysta od nr 1 do nr 7), Prusa, Szymanowskiego, Zamkowa place: Grunwaldzki
11Dom Pomocy Społecznej ul. Boh.Monte Cassino 4 BartoszyceZakład pomocy społecznejNieul.Boh.Monte Cassino Nr.4
12Szpital Powiatowy ul. Kardynała Wyszyńskiego 11 BartoszyceSzpitalNieul.Kardynała wyszyńskiego Nr.11
13Areszt Śledczy ul. Warszawska 5 BartoszyceAreszt śledczyNieul.Warszawska Nr.5
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1ulice: Akacjowa, Asnyka, Boh. Monte Cassino, Boh. Warszawy, Brzeszczyńskiego, Brzozowa, Cicha, Curie-Skłodowskiej, Cynkowa, Dębowa, Drzewna, Emilii Plater, Generała Bema (strona nieparzysta od nr 1 do nr 27 i strona parzysta od nr 2 do nr 12), Generała Pułaskiego, Grota – Roweckiego, Hubalczyków, Jaśminowa, Jeziorna, Kajki, Kalinowa, Kazimierza Jagiellończyka, Kętrzyńska, Kilińskiego, Kolejowa, Konopnickiej, Kopernika, Kościuszki, Kowali, Kwiatowa, Leśna, Limanowskiego, Lipowa, 11 Listopada, Marksa, Mazurska, Młynarska, Ofiar Oświęcimia, Ojca Kolbego, Okrzei, Orzeszkowej, Paderewskiego (strona nieparzysta od nr 1 do nr 25 i strona parzysta od nr 2 do 16), Pawła Strzeleckiego, PCK, Pieniężnego, Piłsudskiego, Poprzeczna, Przemysłowa, Robotnicza, Romera, Rynkowa, Rzeźników, Sadowa, Słoneczna, Sosnowa, Starzyńskiego, Strefowa, Szewców, Topolowa, Traugutta, Turkowskiego, Wańkowicza, Warmińska, Witosa, Wrzosowa, Wybrzeża, Zielona plac: Boh. Westerplatte, Dworcowy, Konstytucji 3 Maja, Wolności, Zwycięstwa76 802779
Nr 2ulice: Generała Andersa, Hetmana Gosiewskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Korczaka, Krótka, Księcia Poniatowskiego, Mickiewicza, Mierosławskiego, Nad Łyną, Ogrodowa, Paderewskiego (strona nieparzysta od nr 27 do końca i strona parzysta od nr 18, 18a do końca), Słowackiego, Struga, Tartaczna, Warszawska, Wojska Polskiego, Wyspiańskiego, Zakole 76 372774
Nr 3ulice: Armii Krajowej, Armii Ludowej, Broniewskiego, Chilmanowicza, Chopina, Gdańska, Generała Bema (strona nieparzysta od nr 29 do końca i strona parzysta od nr 14 do końca), Generała Sikorskiego, Ignacego Krasickiego, Kardynała Wyszyńskiego, Knosały, Kochanowskiego, Krzywa, Lelewela, 4 Lutego, Moniuszki, Mrongowiusza, Nałkowskiej, Nowa, Nowowiejskiego, Partyzantów, Polna, Popiełuszki, Prusa, Sportowa, Spółdzielców, Staszica, Szarych Szeregów, Szrajbera, Szymanowskiego, Tuwima, Wiejska, Zamkowa, Zientary-Malewskiej, Żeromskiego plac: Grunwaldzki, Pionierów77 538779
Podsumowanie 2120 71221232
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 8 8 9 25
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 9 12 33
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 14 14 13 41
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ODRODZENIE KWW ODRODZENIE 10 10 10 30
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW KWW SAM 12 11 10 33
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA DLA BARTOSZYC KWW INICJATYWA DLA BARTOSZYC 9 8 11 28
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNOŚĆ KWW NIEZALEŻNOŚĆ 14 14 14 42
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 6 802 2 957 2 904 42.69%
2 793 96.18%
Tak
Nr 2 6 373 2 903 2 903 45.55%
2 699 92.97%
Tak
Nr 3 7 548 3 344 3 278 43.43%
3 110 94.87%
Tak
Podsumowanie20 7239 2049 08543.84%8 60294.68%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 11312513,15%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 19283322,41%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12984115,09%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ODRODZENIE 642307,46%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW 10803312,56%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA DLA BARTOSZYC 10192811,85%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNOŚĆ 15044217,48%
Podsumowanie8 602232100,00%
Rada Miasta Bartoszyce - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Pająk Robert42140 5.01%
141 Duda Krystyna67212 7.59%
142 Sawicka Irena64114 4.08%
151 Bok Adam44166 5.94%
11512 Kuźniewski Adam4258 2.08%
1162 Koniuszy Robert Dariusz37109 3.90%
1174 Gryczewska Elżbieta Czesława6060 2.15%
211 Petrykowski Piotr33144 5.34%
212 Pasjak Janusz46144 5.34%
242 Binięda Anna Jolanta56188 6.97%
244 Kiszluk Tadeusz60102 3.78%
251 Darski Lech Andrzej57153 5.67%
2151 Dubicki Stanisław Wincenty6186 3.19%
2171 Cichocki Andrzej3760 2.22%
311 Majcherek Edward Zenon53121 3.89%
344 Ostapowicz Ryszard Wiesław57108 3.47%
347 Adamajtis Brygida Agnieszka49107 3.44%
351 Jędryczka Lucyna56119 3.83%
3155 Figat Mirosław52121 3.89%
31611 Zabłocka Elżbieta4278 2.51%
3177 Nałęcz Stanisław Romuald56205 6.59%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 113125413,15%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 192833622,41%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 129841315,09%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ODRODZENIE 642307,46%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW 108033312,56%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA DLA BARTOSZYC 101928211,85%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNOŚĆ 150442317,48%
Tak
Podsumowanie8 60223221100,00%
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p.Nazwisko i ImionaWiekWykształcenieNazwa komitetuMiejsce zamieszkania, przynależność i poparcieTreść oświadczenia lustracyjnego*)
1Grodzki Sylwester Jan 48wyższeKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA DLA BARTOSZYCWAJSNORY, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej , popierany przez PO
2Nadolny Jan Zbigniew 56wyższeKOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆBARTOSZYCE, członek Prawa i Sprawiedliwości
3Nałęcz Krzysztof Franciszek 58wyższeKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNOŚĆBARTOSZYCE, nie należy do partii politycznej
4Pająk Robert 42wyższeKOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJBARTOSZYCE, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej , popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
5Prokocki Wojciech 43wyższeKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓWBARTOSZYCE, nie należy do partii politycznej
6Serej Wiesława Agata 31wyższeKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ODRODZENIEFALCZEWO, nie należy do partii politycznej
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p.Nazwisko i ImionaWiekWykształcenieMiejsce zamieszkania przynależność i poparcieLiczba głosów oddanych na kandydata% głosówWybrany
1Grodzki Sylwester Jan 48wyższeWAJSNORY, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej 196221.65% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
2Nadolny Jan Zbigniew 56wyższeBARTOSZYCE, członek Prawa i Sprawiedliwości 99811.01% Nie
3Nałęcz Krzysztof Franciszek 58wyższeBARTOSZYCE, nie należy do partii politycznej 333536.81% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
4Pająk Robert 42wyższeBARTOSZYCE, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej , popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej4705.19% Nie
5Prokocki Wojciech 43wyższeBARTOSZYCE, nie należy do partii politycznej 135114.91% Nie
6Serej Wiesława Agata 31wyższeFALCZEWO, nie należy do partii politycznej 94510.43% Nie
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Bartoszycki Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 11, Bartoszyce Powszechny2265959946 41,77%
946 100,00%
2Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bartoszycach ul. Nowowiejskiego 31 Powszechny2082968942 45,24%
942 100,00%
3Sala Gimnastyczna Zespołu Szkół Nr 1 ul. Mierosławskiego 1, Bartoszyce Powszechny2028931931 45,91%
919 98,71%
4Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach ul. Ogrodowa 1a Powszechny208410121012 48,56%
997 98,52%
5Zespół Szkół Nr 1 w Bartoszycach ul. Traugutta 23 Powszechny2162867867 40,10%
855 98,62%
6Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach ul. Słowackiego 1 Powszechny2240946945 42,19%
934 98,84%
7Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bartoszycach ul. Marksa 18 Powszechny232211101110 47,80%
1087 97,93%
8Przedszkole Integracyjne Nr 4 w Bartoszycach ul. Gen. Bema 49 Powszechny1888803803 42,53%
793 98,75%
9Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Gen. Bema 35 (wejście od ul. Gdańskiej), Bartoszyce Powszechny1944879879 45,22%
867 98,63%
10Gimnazjum Nr 2 ul. Gen. Bema 35, Bartoszyce Powszechny1595683683 42,82%
674 98,68%
11Dom Pomocy Społecznej ul. Boh.Monte Cassino 4 Bartoszyce Zakład pomocy społecznej532121 39,62%
21 100,00%
12Szpital Powiatowy ul. Kardynała Wyszyńskiego 11 Bartoszyce Szpital391212 30,77%
12 100,00%
13Areszt Śledczy ul. Warszawska 5 Bartoszyce Areszt śledczy211414 66,67%
14 100,00%
Ogółem 20723 9205 9165 44,23%
9061 98,87%
Głosowanie ponowne w dn. 05-12-2010
L.p.Nazwisko i ImionaWiekWykształcenieMiejsce zamieszkania przynależność i poparcieLiczba głosów oddanych na kandydata% głosówWybrany
1Grodzki Sylwester Jan 48wyższeWAJSNORY, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej 298640,81% Nie
2Nałęcz Krzysztof Franciszek 58wyższeBARTOSZYCE, nie należy do partii politycznej 433059,19% Tak
Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodachZwiń/Rozwiń
Zbiorcze informacje o obwodachZwiń/Rozwiń

Brak plików