Zbiorcze informacje o wyborach - województwo
WyszczególnienieWybory do radLiczbaWybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
radradnychokręgów wyborczychmieszkańcówwyborcówobwodówliczba wójtówliczba burmistrzówliczba prezydentów
województwo warmińsko-mazurskie - ogółem1352 1891 1441 441 1271 148 4891 009 67 46 3
powiaty19343731 155 492914 530852 --- --- ---
gminy ogółem1161 8461 0711 441 1271 148 4891 009 67 46 3
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców1634656679 267551 678390 0 13 3
   gminy do 20 000 mieszkańców1001 5001 015761 860596 811619 67 33 0
miasta na prawach powiatu2509285 635233 959157 --- --- 2
Komitety
KomitetyKomitety wyborcze wyborcówOgółem
PartiiKoalicjiOrganizacjiOgółemw gminach do 20 tys. mieszkańców
7118533451559
Zarejestrowane listy
OpisLiczba
Zarejestrowane listy do sejmiku województwa39
Zarejestrowane listy do rad powiatów454
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu75
Zarejestrowane listy do rad gmin3 943
Ogółem4 511
Zarejestrowani kandydaci
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa35710830.25% 24969.75%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów3 7481 14530.55% 2 603 69.45%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu63521133.23%42466.77%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin8 0712 83335.10%5 23864.90%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta3816116.01%32083.99%
Ogółem13 1924 358 33,04%8 834 66,96%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
NazwaŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa464248
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów474547
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 454545
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin454445
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta484749
Ogółem454445
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
18-29133744433.21%89366.79%
30-392583101139.14%157260.86%
40-597244242233.43%482266.57%
60+164742025.50%122774.50%
Ogółem12811429733,54%851466,46%
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-299333.33%666.67%
30-39531018.87%4381.13%
40-592814214.95%23985.05%
60+38615.79%3284.21%
Ogółem3816116,01%32083,99%Zarejestrowani kandydaci do ponownego głosowania
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta721115.28%6184.72%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do ponownego głosowania
NazwaŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta494649
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta w głosowaniu ponownym według wieku i płci
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-294125.00%375.00%
30-399111.11%888.89%
40-5948816.67%4083.33%
60+1119.09%1090.91%
Ogółem721115,28%6184,72%
Zbiorcze informacje o wyborach do rad powiatów
Powiat Liczba
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
bartoszycki38419828236
braniewski34317721214
działdowski51419831260
elbląski42417620146
ełcki52621631203
giżycki42317721189
gołdapski21315515127
iławski62321718207
kętrzyński50419932275
lidzbarski32317719185
mrągowski34417723178
nidzicki29315717151
nowomiejski31517628181
olecki28215612161
olsztyński109623636225
ostródzki77523727221
piski43317822224
szczycieński57519838253
węgorzewski20315515112
Podsumowanie852733431304543 748
 
Zbiorcze informacje o wyborach do rad miejskich w miastach na prawach powiatu
Miasto na prawach powiatu Liczba
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
m. Elbląg62525940316
m. Olsztyn954251035319
Podsumowanie1579501975635
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1powiaty: Miasto Olsztyn, olsztyński6228 612873
Nr 2powiaty: działdowski, iławski, nowomiejski, ostródzki6244 462877
Nr 3powiaty: bartoszycki, braniewski, elbląski, Miasto Elbląg, lidzbarski7265 231777
Nr 4powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, olecki, węgorzewski6239 210764
Nr 5powiaty: mrągowski, nidzicki, piski, szczycieński5170 974966
Podsumowanie 301 148 48939357
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 12 12 14 10 8 56
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 12 12 14 12 10 60
3 KOMITET WYBORCZY POLSKA PARTIA PRACY - SIERPIEŃ 80 KOMITET WYBORCZY PPP - Sierpień 80 6 7 7 6 7 33
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 12 14 12 10 60
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12 12 14 10 8 56
6 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA 7 10 7 7 6 37
7 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PRAWICY KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PRAWICY 6 6 7 7 6 32
8 KOMITET WYBORCZY KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW KW KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW 6 6     6 18
9 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA KKW LEWICA         5 5
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 228 740 104 678 104 596 45.73%
94 928 90.76%
Tak
Nr 2 244 189 119 012 118 956 48.71%
100 243 84.27%
Tak
Nr 3 265 223 119 662 119 206 44.95%
106 669 89.48%
Tak
Nr 4 239 339 110 649 110 608 46.21%
94 882 85.78%
Tak
Nr 5 170 923 92 672 92 320 54.01%
77 958 84.44%
Tak
Podsumowanie1 148 414546 673545 68647.52%474 68086.99%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 758625615,98%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1147306024,17%
3 KOMITET WYBORCZY POLSKA PARTIA PRACY - SIERPIEŃ 80 8378331,76%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1653886034,84%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 786135616,56%
6 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 11055372,33%
7 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PRAWICY 11304322,38%
8 KOMITET WYBORCZY KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW 7826181,65%
9 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA 152450,32%
Podsumowanie474 680357100,00%
Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
1112 Ryński Andrzej Wiesław527249 7.64%
121 Pasławska Urszula Stefania338193 8.63%
141 Wasilewska Anna5214167 14.92%
142 Politewicz Tadeusz635382 5.67%
145 Burczyk Irena703057 3.22%
151 Chojecki Artur Henryk365005 5.27%
211 Maśkiewicz Jarosław Józef614517 4.51%
221 Szulc Jolanta Elżbieta499122 9.10%
222 Brzezin Gustaw Marek525513 5.50%
241 Hordejuk Bernadeta Justyna467369 7.35%
243 Szadziewicz Wojciech495539 5.53%
251 Dziki Józef554887 4.88%
311 Mańkut Władysław637644 7.17%
321 Bobek Jan528517 7.98%
341 Protas Jacek4620689 19.40%
342 Strzelec Witold353510 3.29%
343 Zakrzewska Urszula Joanna352602 2.44%
344 Pietrzak Zbigniew Janusz483255 3.05%
351 Perliński Jacek Artur426997 6.56%
412 Pietrzak Wiesław Michał694530 4.77%
421 Adamczyk Edward Jan625255 5.54%
441 Słoma Jarosław Marek5010839 11.42%
442 Koch Eugeniusz Kazimierz635003 5.27%
447 Piotrowska Jolanta495733 6.04%
451 Bińczak Tomasz375340 5.63%
521 Włodkowski Zbigniew4911773 15.10%
524 Gołąb Wiesław Jan472561 3.29%
541 Osiecki Julian637396 9.49%
542 Kalinowski Bogdan Tomasz473149 4.04%
551 Kozłowski Patryk315933 7.61%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 7586256415,98%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 11473060724,17%
Tak
3 KOMITET WYBORCZY POLSKA PARTIA PRACY - SIERPIEŃ 80 8378331,76%
-
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 165388601434,84%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 7861356516,56%
Tak
6 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 11055372,33%
-
7 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PRAWICY 11304322,38%
-
8 KOMITET WYBORCZY KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW 7826181,65%
-
9 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA 152450,32%
-
Podsumowanie474 68035730100,00%

Brak plików