Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem4663627 67935 27428310
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121417 38921 89715010
   gminy do 20 000 mieszkańców3453210 29013 37713300
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Kowale Oleckie4111521621Wójt1
gm. Olecko15421519169Burmistrz3
gm. Świętajno5101552230Wójt2
gm. Wieliczki4111554353Wójt4
Podsumowanie28366617100273 10
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gminy: Kowale Oleckie, Świętajno, Wieliczki610 290660
Nr 2Miasto i Gmina Olecko917 3896101
Podsumowanie 1527 67912161
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 11 18 29
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 10 18 28
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 18 26
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO WSPÓLNE ZIEMI OLECKIEJ KWW DOBRO WSPÓLNE ZIEMI OLECKIEJ 11 14 25
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁA OJCZYZNA OLECKO KWW MAŁA OJCZYZNA OLECKO 12 18 30
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE SZANSA KWW POROZUMIENIE SZANSA 8 15 23
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 10 290 4 401 4 401 42.77%
3 774 85.75%
Tak
Nr 2 17 391 7 697 7 694 44.24%
7 170 93.19%
Tak
Podsumowanie27 68112 09812 09543.69%10 94490.48%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 25942923,70%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 15312813,99%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 14822613,54%
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO WSPÓLNE ZIEMI OLECKIEJ 14842513,56%
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁA OJCZYZNA OLECKO 24593022,47%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE SZANSA 13942312,74%
Podsumowanie10 944161100,00%
Rada Powiatu w Olecku - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Locman Krzysztof43319 8.45%
122 Andruczyk Dariusz Marian47209 5.54%
126 Maciejewska Danuta51212 5.62%
151 Dobrzyń Marek46222 5.88%
1101 Kuczyński Jarosław Wiesław51324 8.59%
1116 Bordzio Zofia53126 3.34%
221 Kisiel Andrzej Stanisław54339 4.73%
222 Ramotowski Stanisław Lucjan66137 1.91%
241 Makarewicz Grzegorz40217 3.03%
251 Krajewski Józef57308 4.30%
2101 Dunaj Andrzej53260 3.63%
2111 Świerszcz Marian55260 3.63%
2112 Iwanowski Kazimierz54314 4.38%
2113 Sapieha Wacław58307 4.28%
2121 Dzienisiewicz Maria Wanda45334 4.66%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 259429523,70%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 153128113,99%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 148226213,54%
Tak
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO WSPÓLNE ZIEMI OLECKIEJ 148425213,56%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁA OJCZYZNA OLECKO 245930422,47%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE SZANSA 139423112,74%
Tak
Podsumowanie10 94416115100,00%

Brak plików