Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6965652 91067 40351420
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121317 59221 58613010
   gminy do 20 000 mieszkańców5755335 31845 81738410
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
m. Działdowo13321824264Burmistrz6
gm. Działdowo12151564242Wójt1
gm. Iłowo-Osada581552846Wójt3
gm. Lidzbark91215105560Burmistrz3
gm. Płośnica5111564258Wójt3
gm. Rybno771573263Wójt4
Podsumowanie51569642223533 20
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1m.Działdowo617 592882
Nr 2gm. Lidzbark411 761856
Nr 3gm. Iłowo-Osada, gm. Działdowo513 200873
Nr 4gm. Rybno, gm. Płośnica410 357749
Podsumowanie 1952 91031260
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 11 8 10   29
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 5 10 7 34
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 4 4 6 5 19
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE "UGRUPOWANIE LOKALNE" KWW S"UL" 9 8 10 8 35
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD 2010 KWW SAMORZĄD 2010 12 8 9 8 37
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUDOWO - BEZPARTYJNY KWW LUDOWO - BEZPARTYJNY 12 8 10 7 37
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUDOWE UGRUPOWANIE DZIAŁDOWSZCZYZNA KWW LUDOWE UGRUPOWANIE DZIAŁDOWSZCZYZNA 11 7 10 8 36
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA SAMORZĄDOWA KWW AKCJA SAMORZĄDOWA 11 8 8 6 33
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 17 469 8 336 8 333 47.70%
7 626 91.52%
Tak
Nr 2 11 754 5 781 5 778 49.16%
5 176 89.58%
Tak
Nr 3 13 198 7 014 7 013 53.14%
6 010 85.70%
Tak
Nr 4 10 357 6 114 6 113 59.02%
5 289 86.52%
Tak
Podsumowanie52 77827 24527 23751.61%24 10188.49%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 26322910,92%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 38123415,82%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2255199,36%
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE "UGRUPOWANIE LOKALNE" 36503515,14%
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD 2010 46833719,43%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUDOWO - BEZPARTYJNY 30003712,45%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUDOWE UGRUPOWANIE DZIAŁDOWSZCZYZNA 1719367,13%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA SAMORZĄDOWA 2350339,75%
Podsumowanie24 101260100,00%
Rada Powiatu Działdowskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Kordecki Kazimierz60293 3.84%
141 Ostrowski Witold43535 7.02%
142 Kaszubski Grzegorz52427 5.60%
144 Duchna Ryszard Zbigniew50384 5.04%
1111 Janicki Marian52358 4.69%
1141 Aurast Krzysztof Stanisław52205 2.69%
2101 Węglewski Krzysztof53481 9.29%
2112 Cieślak Wiesław Stanisław64301 5.82%
2125 Raczyński Jan69234 4.52%
2142 Turulski Piotr45204 3.94%
311 Przyborski Jan Zygmunt59522 8.69%
341 Stachowiak Dariusz Mariusz42249 4.14%
352 Willenberg Jan Kazimierz57454 7.55%
3101 Kubiński Władysław63199 3.31%
3111 Rutkowski Paweł47280 4.66%
4101 Chmielewski Jerzy62478 9.04%
4103 Kaczmarek Janusz Adam52348 6.58%
4112 Węgrzynowski Tomasz43414 7.83%
4122 Sosiński Kazimierz50215 4.07%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 263229210,92%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 381234415,82%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 22551919,36%
Tak
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE "UGRUPOWANIE LOKALNE" 365035415,14%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD 2010 468337419,43%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUDOWO - BEZPARTYJNY 300037212,45%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUDOWE UGRUPOWANIE DZIAŁDOWSZCZYZNA 1719367,13%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA SAMORZĄDOWA 23503329,75%
Tak
Podsumowanie24 10126019100,00%

Brak plików