Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5754634 89743 46532320
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców5754634 89743 46532320
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Kiwity491574163Wójt4
m. Lidzbark Warmiński961572344Burmistrz3
gm. Lidzbark Warmiński81415106265Wójt4
gm. Lubomino381581931Wójt1
gm. Orneta891584263Burmistrz3
Podsumowanie32467540187266 15
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1280901 m.Lidzbark Warmiński613 460661
Nr 2280902 gm.Kiwity, 280903 gm.Lidzbark Warmiński48 206645
Nr 3280904 gm. Lubomino, 280905 gm. Orneta713 231779
Podsumowanie 1734 89719185
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 3 7 13 23
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 12 8 10 30
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 8 14 34
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12 8 12 32
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO NASZA WIEŚ KWW NASZE MIASTO NASZA WIEŚ 10 7 10 27
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WARMIA NASZA MAŁA OJCZYZNA KWW WARMIA NASZA MAŁA OJCZYZNA 12 7 14 33
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH     6 6
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 13 465 6 080 6 080 45.15%
5 668 93.22%
Tak
Nr 2 8 207 4 702 4 702 57.29%
4 248 90.34%
Tak
Nr 3 13 235 6 621 6 620 50.02%
5 931 89.59%
Tak
Podsumowanie34 90717 40317 40249.85%15 84791.06%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 23452314,80%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1226307,74%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 38593424,35%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 18803211,86%
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO NASZA WIEŚ 1389278,77%
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WARMIA NASZA MAŁA OJCZYZNA 42443326,78%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 90465,70%
Podsumowanie15 847185100,00%
Rada Powiatu Lidzbarskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Harhaj Jan53562 9.92%
142 Mucha Janusz51485 8.56%
144 Styczewski Cezary51178 3.14%
151 Sierputowicz Leszek44327 5.77%
1111 Borowy Wojciech47299 5.28%
1112 Wajs Artur Ryszard45551 9.72%
215 Borkowski Józef61254 5.98%
241 Olechnowicz Aleksander56319 7.51%
2112 Jankowski Artur Mariusz37267 6.29%
2114 Andrukajtis Fabian34484 11.39%
311 Ołtuszewski Andrzej61241 4.06%
317 Gołębiewski Ireneusz52254 4.28%
3210 Dyba Jan55116 1.96%
344 Suchodolska Elżbieta50165 2.78%
3111 Kogut Jarosław50379 6.39%
3112 Michańczyk Wojciech37372 6.27%
3121 Popiel Ireneusz38601 10.13%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 234523314,80%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 12263017,74%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 385934524,35%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 188032111,86%
Tak
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO NASZA WIEŚ 1389278,77%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WARMIA NASZA MAŁA OJCZYZNA 424433626,78%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 904615,70%
Tak
Podsumowanie15 84718517100,00%

Brak plików