Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem1218012193 946117 614109750
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców1218012193 946117 614109750
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Barczewo18111594152Burmistrz2
gm. Biskupiec1791552641Burmistrz2
gm. Dobre Miasto18101563140Burmistrz2
gm. Dywity881563051Wójt3
gm. Gietrzwałd51015103549Wójt4
gm. Jeziorany791563961Burmistrz4
gm. Jonkowo5121562125Wójt1
gm. Kolno31115143948Wójt3
gm. Olsztynek1291552541Burmistrz2
gm. Purda6131562630Wójt2
gm. Stawiguda481582647Wójt3
gm. Świątki6111542841Wójt3
Podsumowanie10912118085367526 31
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Barczewo313 102633
Nr 2Gmina Biskupiec415 571637
Nr 3Gmina Dobre Miasto312 927634
Nr 4Gminy: Dywity, Jeziorany, Kolno417 185637
Nr 5Gminy: Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda, Świątki624 307652
Nr 6Gmina Olsztynek310 854632
Podsumowanie 2393 94636225
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5 6
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 6 8 6 8 12 6 46
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 5 8 6 8 8 4 39
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 5 8 5 6 8 6 38
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 5 4 5 4 8 5 31
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOŁECZNE TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 2010 KWW SPOŁECZNE TOW. SAMORZĄDOWE 2010 6 4 6 5 9 6 36
11 KOMITET WYBORCZY "DOBRY SAMORZĄD MIAST I GMIN OLSZTYŃSKICH" KW DOBRY SAMORZĄD OLSZTYŃSKI 6 5 6 6 7 5 35
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 13 102 5 690 5 688 43.41%
5 129 90.17%
Tak
Nr 2 15 580 6 883 6 883 44.18%
6 228 90.48%
Tak
Nr 3 12 930 5 654 5 651 43.70%
5 222 92.41%
Tak
Nr 4 17 188 8 673 8 668 50.43%
7 730 89.18%
Tak
Nr 5 24 311 11 406 11 403 46.90%
9 873 86.58%
Tak
Nr 6 10 853 4 842 4 841 44.61%
4 257 87.94%
Tak
Podsumowanie93 96443 14843 13445.9%38 43989.12%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 74304619,33%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 67623917,59%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 88773823,09%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 3722319,68%
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOŁECZNE TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 2010 51943613,51%
11 KOMITET WYBORCZY "DOBRY SAMORZĄD MIAST I GMIN OLSZTYŃSKICH" 64543516,79%
Podsumowanie38 439225100,00%
Rada Powiatu w Olsztynie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Bujnowski Jerzy Jan58573 11.17%
142 Jasińska Mirosława Zofia41395 7.70%
1101 Szter Krystyna54496 9.67%
214 Olejarz Kazimierz Stanisław57487 7.82%
221 Grabowski Konrad Piotr32388 6.23%
223 Radziszewski Janusz50586 9.41%
241 Zieliński Ryszard60666 10.69%
322 Wolak Jarosław Marek43700 13.40%
3105 Abako Andrzej Janusz45650 12.45%
3111 Bilińska-Wołodźko Elżbieta Maria61402 7.70%
411 Dąbrowski Wacław58678 8.77%
424 Wąsik Alicja Danuta51453 5.86%
441 Radziszewska Elżbieta44524 6.78%
4111 Wojarska Bożena54672 8.69%
511 Duda Piotr Andrzej36634 6.42%
521 Płoski Piotr Karol33452 4.58%
541 Pampuch Mirosław Józef431160 11.75%
542 Drozdowski Grzegorz Piotr53405 4.10%
551 Sobczak-Piwcewicz Ewa Maria59343 3.47%
5115 Kukuć Zbigniew Jan56373 3.78%
642 Dembiński Janusz Jerzy48516 12.12%
646 Kuźniewski Bogumił56408 9.58%
6111 Tytz Jerzy Stanisław63539 12.66%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 743046419,33%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 676239517,59%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 887738723,09%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 37223119,68%
Tak
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOŁECZNE TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 2010 519436213,51%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY "DOBRY SAMORZĄD MIAST I GMIN OLSZTYŃSKICH" 645435416,79%
Tak
Podsumowanie38 43922523100,00%

Brak plików