Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem91359145 71358 33242630
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców91359145 71358 33242630
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Elbląg51315153133Wójt1
gm. Godkowo391563661Wójt5
gm. Gronowo Elbląskie281582542Wójt3
gm. Markusy3151544545Wójt3
gm. Milejewo2121573442Wójt3
gm. Młynary3111563854Burmistrz3
gm. Pasłęk1441551852Burmistrz2
gm. Rychliki3121553948Wójt3
gm. Tolkmicko771573048Burmistrz2
Podsumowanie429113563296425 25
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Pasłęk615 809553
Nr 2Elbląg, Tolkmicko410 692533
Nr 3Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki410 349532
Nr 4Godkowo, Młynary, Milejewo38 863528
Podsumowanie 1745 71320146
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 12 8 7 6 33
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 10 6 4 4 24
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 7   5 6 18
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO - LUDOWE KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO - LUDOWE 12 8 8 6 34
11 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "DOBRY SAMORZĄD" KW STOWARZYSZENIA "DOBRY SAMORZĄD" 12 8 8 6 34
12 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "WIERZBA" KW "WIERZBA"   3     3
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 15 806 6 492 6 490 41.06%
5 865 90.37%
Tak
Nr 2 10 694 4 648 4 633 43.32%
4 104 88.58%
Tak
Nr 3 10 348 5 092 5 092 49.21%
4 611 90.55%
Tak
Nr 4 8 872 5 196 5 195 58.56%
4 732 91.09%
Tak
Podsumowanie45 72021 42821 41046.83%19 31290.2%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 32943317,06%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 36682418,99%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 21311811,03%
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO - LUDOWE 34963418,10%
11 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "DOBRY SAMORZĄD" 65743434,04%
12 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "WIERZBA" 14930,77%
Podsumowanie19 312146100,00%
Rada Powiatu w Elblągu - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Marcinkowski Tomasz68137 2.34%
141 Romanowski Jerzy55303 5.17%
151 Gago Krzysztof45562 9.58%
1101 Wroński Ryszard62280 4.77%
1111 Romanowski Maciej Józef55832 14.19%
1112 Naspińska Joanna Bożena52455 7.76%
241 Rutkowski Zbigniew50491 11.96%
2101 Zamojcin Marek44417 10.16%
2111 Zagalski Ryszard61935 22.78%
2113 Kwoczek Genowefa55251 6.12%
311 Zasada Zbigniew63567 12.30%
341 Lichuszewski Zbigniew46426 9.24%
3111 Lewicki Aleksander54349 7.57%
3112 Dębowski Donat Andrzej69275 5.96%
411 Paluch Eugeniusz64336 7.10%
4103 Popiołek Lech48329 6.95%
4111 Zając Ryszard48438 9.26%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 329433317,06%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 366824318,99%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 213118111,03%
Tak
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO - LUDOWE 349634318,10%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "DOBRY SAMORZĄD" 657434734,04%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "WIERZBA" 14930,77%
-
Podsumowanie19 31214617100,00%

Brak plików