Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71116272 45092 54562250
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121326 86532 71817010
   gminy do 20 000 mieszkańców6905945 58559 82745240
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
m. Iława17321412121Burmistrz4
gm. Iława1291562436Wójt2
gm. Kisielice6915163341Burmistrz1
m. Lubawa441562361Burmistrz4
gm. Lubawa8111562837Wójt2
gm. Susz111315154854Burmistrz2
gm. Zalewo4131576170Burmistrz4
Podsumowanie626211160229420 19
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1m.Iława826 865573
Nr 2m.Lubawa, gm.Lubawa, gm.Iława724 809775
Nr 3mig.Kisielice, mig.Susz, mig.Zalewo620 776659
Podsumowanie 2172 45018207
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 15 7 10 32
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 12 14 11 37
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 16 14 12 42
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 14 12 7 33
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE LOKALNE KWW POROZUMIENIE LOKALNE 16 14 9 39
11 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA   7 10 17
12 KOMITET WYBORCZY GMINNEGO ZRZESZENIA LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W LUBAWIE KW GZ LZS W LUBAWIE   7   7
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 26 755 9 891 9 889 36.96%
9 378 94.83%
Tak
Nr 2 24 812 11 654 11 643 46.92%
10 203 87.63%
Tak
Nr 3 20 787 11 191 11 190 53.83%
9 740 87.04%
Tak
Podsumowanie72 35432 73632 72245.22%29 32189.61%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 53323218,18%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 56603719,30%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 83464228,46%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 38513313,13%
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE LOKALNE 46273915,78%
11 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 1049173,58%
12 KOMITET WYBORCZY GMINNEGO ZRZESZENIA LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W LUBAWIE 45671,56%
Podsumowanie29 321207100,00%
Rada Powiatu Iławskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Dzierzęcki Henryk55307 3.27%
1115 Zabłotny Ryszard Tadeusz64666 7.10%
121 Żuchowski Piotr46640 6.82%
141 Rygielski Maciej Marian51918 9.79%
142 Dutka Benedykt54347 3.70%
145 Cebulska Bożena Iwona48348 3.71%
151 Polański Marek Józef551022 10.90%
1101 Rychlik Zbigniew Tadeusz59294 3.13%
211 Ukleja Mirosław Bernard51563 5.52%
221 Olejnik Jan50341 3.34%
224 Rudzyński Stanisław46357 3.50%
241 Standara Edmund Antoni681086 10.64%
247 Pszczoliński Janusz Maksymilian57235 2.30%
251 Licznerski Marian52628 6.16%
2101 Harmaciński Krzysztof52572 5.61%
312 Olszewski Wiesław50445 4.57%
315 Taborek Grażyna Irena47601 6.17%
321 Bielawski Bartosz Piotr37489 5.02%
341 Pietrzykowski Krzysztof Stefan56555 5.70%
345 Lichacz Joanna44379 3.89%
3102 Cieślak Krzysztof Grzegorz50339 3.48%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 533232518,18%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 566037419,30%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 834642728,46%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 385133213,13%
Tak
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE LOKALNE 462739315,78%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 1049173,58%
-
12 KOMITET WYBORCZY GMINNEGO ZRZESZENIA LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W LUBAWIE 45671,56%
-
Podsumowanie29 32120721100,00%

Brak plików