Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem81267356 34771 63757620
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121420 63625 27816010
   gminy do 20 000 mieszkańców71056935 71146 35941610
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Dźwierzuty581584988Wójt7
gm. Jedwabno391564065Wójt4
gm. Pasym691583144Burmistrz3
gm. Rozogi6101573041Wójt1
m. Szczytno16421936321Burmistrz6
gm. Szczytno10151586464Wójt3
gm. Świętajno681582234Wójt2
gm. Wielbark5101542337Wójt1
Podsumowanie577312658295694 27
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Szczytno720 636894
Nr 2Gmina Szczytno38 734843
Nr 3Miasto i Gmina Pasym, Gmina Dźwierzuty39 617735
Nr 4Gmina Rozogi, Gmina Świętajno39 365738
Nr 5Gmina Jedwabno, Gmina Wielbark37 995843
Podsumowanie 1956 34738253
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 7 3 4 3 4 21
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 14 6 6 6 6 38
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 14 6 6 6 6 38
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 4 3 5 4 24
10 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "FORUM SAMORZĄDOWE" KW STOWARZYSZENIE "FORUM SAMORZĄDOWE" 12 6 6   5 29
11 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW" KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW 14 6 5 6 6 37
12 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO" W SZCZYTNIE KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010 12 6 5 6 6 35
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO WSPÓLNE KWW DOBRO WSPÓLNE 13 6   6 6 31
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 20 647 11 114 11 103 53.78%
10 194 91.81%
Tak
Nr 2 8 732 4 816 4 815 55.14%
4 352 90.38%
Tak
Nr 3 9 626 5 788 5 788 60.13%
5 053 87.30%
Tak
Nr 4 9 368 4 489 4 489 47.92%
3 918 87.28%
Tak
Nr 5 7 995 4 067 4 066 50.86%
3 549 87.28%
Tak
Podsumowanie56 36830 27430 26153.68%27 06689.44%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1828216,75%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 78683829,07%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 52523819,40%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2262248,36%
10 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "FORUM SAMORZĄDOWE" 1785296,59%
11 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW" 33313712,31%
12 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO" W SZCZYTNIE 2690359,94%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO WSPÓLNE 2050317,57%
Podsumowanie27 066253100,00%
Rada Powiatu w Szczytnie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Matłach Jarosław381132 11.10%
122 Zimny Waldemar Andrzej48214 2.10%
143 Dziekońska Ewa Maria39452 4.43%
1414 Kasprowicz Marek Grzegorz53361 3.54%
151 Olbryś Szczepan Tadeusz58437 4.29%
1101 Pawłowicz Krzysztof Jarosław56272 2.67%
1112 Leska Arkadiusz Karol40379 3.72%
222 Jaskulski Dariusz43286 6.57%
241 Cielecka Jolanta Alicja54787 18.08%
243 Mielczarek Leszek Jan60172 3.95%
321 Wierzuk Czesław56602 11.91%
322 Łachmański Cezary42578 11.44%
323 Jaskulska Sylwia Monika33442 8.75%
424 Sochalski Marek Witold40462 11.79%
441 Lisiewski Jan48342 8.73%
4113 Kozłowski Wiesław45243 6.20%
523 Pac Barbara34465 13.10%
524 Szczepanek Jerzy Krzysztof47539 15.19%
541 Ważna Halina50359 10.12%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1828216,75%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 786838929,07%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 525238619,40%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 22622418,36%
Tak
10 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "FORUM SAMORZĄDOWE" 17852916,59%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW" 333137212,31%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO" W SZCZYTNIE 2690359,94%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO WSPÓLNE 2050317,57%
Tak
Podsumowanie27 06625319100,00%

Brak plików