Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem4663346 41058 99243040
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121322 09927 93318010
   gminy do 20 000 mieszkańców3453024 31131 05925030
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Biała Piska91115114659Burmistrz4
gm. Orzysz891583144Burmistrz2
gm. Pisz18321824288Burmistrz5
gm. Ruciane-Nida81015104662Burmistrz4
Podsumowanie43336637147453 15
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1miasto i gmina Biała Piska.49 607753
Nr 2miasto i gmina Orzysz, miasto i gmina Ruciane-Nida514 704761
Nr 3miasto i gmina Pisz822 0998110
Podsumowanie 1746 41022224
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 6 5 8 19
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 8 10 15 33
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 8 10 15 33
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 10 13 31
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU PISKIEGO KWW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU PISKIEGO 8 9 16 33
11 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU PISKIEGO" KW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PP" 8 7 12 27
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA PISKA KWW ZIEMIA PISKA 7 10 15 32
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SPOŁECZNE JANA ALICKIEGO KWW PS JANA ALICKIEGO     16 16
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 9 608 5 557 5 554 57.81%
4 963 89.36%
Tak
Nr 2 14 703 7 838 7 836 53.30%
6 990 89.20%
Tak
Nr 3 22 045 12 331 12 334 55.95%
11 642 94.39%
Tak
Podsumowanie46 35625 72625 72455.49%23 59591.72%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1314195,57%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 47613320,18%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 28973312,28%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 24993110,59%
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU PISKIEGO 30443312,90%
11 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU PISKIEGO" 33792714,32%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA PISKA 28813212,21%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SPOŁECZNE JANA ALICKIEGO 28201611,95%
Podsumowanie23 595224100,00%
Rada Powiatu Pisz - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Kurzątkowski Andrzej45429 8.64%
1111 Szumowski Ryszard Sławomir45616 12.41%
1118 Barma Robert45265 5.34%
1123 Bernekier Ignacy Józef59200 4.03%
221 Wysocki Marek Antoni53951 13.61%
241 Stecka Zdzisław Józef45573 8.20%
2101 Sulima Tomasz Jakub49470 6.72%
2111 Jatkowska Irena50454 6.49%
2121 Kizling Dariusz44247 3.53%
321 Leszczyńska Grażyna Anna46671 5.76%
324 Rutkowski Wiesław59333 2.86%
341 Zarzecki Jacek30329 2.83%
351 Małecki Jerzy Wojciech38717 6.16%
3101 Szymborski Andrzej Janusz52498 4.28%
3121 Nowicki Andrzej Waldemar49784 6.73%
3131 Alicki Jan531102 9.47%
3137 Malczyk Jerzy53291 2.50%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1314195,57%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 476133420,18%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 289733212,28%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 249931110,59%
Tak
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU PISKIEGO 304433212,90%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU PISKIEGO" 337927314,32%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA PISKA 288132312,21%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SPOŁECZNE JANA ALICKIEGO 282016211,95%
Tak
Podsumowanie23 59522417100,00%

Brak plików