Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6965350 09562 61038240
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121320 71225 44213010
   gminy do 20 000 mieszkańców5755029 38337 16825230
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
m. Bartoszyce13321721232Burmistrz6
gm. Bartoszyce9131574246Wójt3
gm. Bisztynek491563257Burmistrz3
m. Górowo Iławeckie291573753Burmistrz3
gm. Górowo Iławeckie41315166875Wójt4
gm. Sępopol661583482Burmistrz6
Podsumowanie38539651234545 25
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1280101 m. Bartoszyce820 7128111
Nr 2280103 gm. Bartoszyce38 729629
Nr 3280105 gm. Górowo Iławeckie, 280102 m. Górowo Iławeckie49 491742
Nr 4280106 gm. Sępopol, 280104 gm. Bisztynek411 163754
Podsumowanie 1950 09528236
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 13 3 8 8 32
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 10 6 3 8 27
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 16   8 8 32
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 16 5 4 7 32
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ODRODZENIE KWW ODRODZENIE 16 6 7 8 37
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNOŚĆ KWW NIEZALEŻNOŚĆ 16 4 4 8 32
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW KWW SAM 12 5 8 7 32
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA DLA BARTOSZYC KWW INICJATYWA DLA BARTOSZYC 12       12
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 20 723 9 202 9 069 43.76%
8 617 95.02%
Tak
Nr 2 8 731 4 302 4 301 49.26%
3 968 92.26%
Tak
Nr 3 9 486 5 752 5 741 60.52%
5 256 91.55%
Tak
Nr 4 11 166 5 236 5 234 46.87%
4 759 90.92%
Tak
Podsumowanie50 10624 49224 34548.59%22 60092.83%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 30693213,58%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2157279,54%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 34293215,17%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 39863217,64%
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ODRODZENIE 32373714,32%
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNOŚĆ 2171329,61%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW 38113216,86%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA DLA BARTOSZYC 740123,27%
Podsumowanie22 600236100,00%
Rada Powiatu Bartoszyckiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Milewska Maria64344 3.99%
141 Dąbrowski Janusz Feliks60445 5.16%
146 Kurach Wiesław47277 3.21%
151 Nadolny Jan Zbigniew56470 5.45%
152 Pilas Mariusz48244 2.83%
1101 Serej Wiesława Agata31218 2.53%
11110 Nałęcz Krzysztof Franciszek58326 3.78%
1122 Prokocki Wojciech43247 2.87%
221 Ziembiński Tomasz61294 7.41%
251 Gut Jadwiga54754 19.00%
2101 Ołdakowski Adam54627 15.80%
313 Pencarski Tadeusz55241 4.59%
343 Kamińska Barbara Elżbieta56239 4.55%
3101 Kostka Jacek Przemysław38373 7.10%
3122 Olszewska-Świtaj Bożena Jadwiga54454 8.64%
411 Sekita Czesław55191 4.01%
441 Suchostawski Bogdan Jan42180 3.78%
451 Wołosiuk Irena44830 17.44%
4123 Dominiak Marek Kazimierz48232 4.87%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 306932313,58%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 21572719,54%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 342932415,17%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 398632417,64%
Tak
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ODRODZENIE 323737314,32%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNOŚĆ 21713219,61%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW 381132316,86%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA DLA BARTOSZYC 740123,27%
-
Podsumowanie22 60023619100,00%

Brak plików