Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem3453019 57624 23320210
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców3453019 57624 23320210
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Budry4131543945Wójt3
gm. Pozezdrze3101593952Wójt4
gm. Węgorzewo13715112846Burmistrz2
Podsumowanie20304524106143 9
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Węgorzewo - teren miasta79 712555
Nr 2Gmina Węgorzewo - teren wiejski44 477528
Nr 3Gmina Pozezdrze, Gmina Budry45 387529
Podsumowanie 1519 57615112
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 4 4 4 12
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONAD PODZIAŁAMI W WĘGORZEWIE KWW PONAD PODZIAŁAMI W WĘGORZEWIE 14 8 8 30
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA TERYTORIALNA - RAZEM KWW WSPÓLNOTA TERYTORIALNA - RAZEM 13 5 6 24
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZADBAJMY O WSPÓLNĄ PRZYSZŁOŚĆ KWW ZADBAJMY O WSPÓLNĄ PRZYSZŁOŚĆ 10 6 5 21
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNY POWIAT WĘGORZEWSKI KWW PRZYJAZNY POWIAT WĘGORZEWSKI 14 5 6 25
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 9 714 3 715 3 708 38.17%
3 449 93.02%
Tak
Nr 2 4 477 1 642 1 642 36.68%
1 510 91.96%
Tak
Nr 3 5 387 3 039 3 039 56.41%
2 679 88.15%
Tak
Podsumowanie19 5788 3968 38942.85%7 63891.05%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 630128,25%
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONAD PODZIAŁAMI W WĘGORZEWIE 18903024,74%
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA TERYTORIALNA - RAZEM 12142415,89%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZADBAJMY O WSPÓLNĄ PRZYSZŁOŚĆ 15102119,77%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNY POWIAT WĘGORZEWSKI 23942531,34%
Podsumowanie7 638112100,00%
Rada Powiatu w Węgorzewie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
1103 Szałko Agnieszka34113 3.28%
1111 Anchim Władysław52123 3.57%
1123 Fatyga Mariusz3180 2.32%
11210 Zmitrowicz Maciej Andrzej34224 6.49%
1131 Faj Halina Irena54375 10.87%
1138 Kokoszka Leokadia58113 3.28%
11313 Litwinienko Jerzy59214 6.20%
2101 Kulikowska Marianna62100 6.62%
2121 Pawlik Józef57131 8.68%
2131 Duda Jan58276 18.28%
2134 Westfalewicz Maciej Włodzimierz5397 6.42%
3101 Pomian Zenon Jan51326 12.17%
3104 Nowacki Robert Krzysztof32172 6.42%
3121 Nazarowicz Roman60306 11.42%
3132 Kowalewska Anna32215 8.03%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 630128,25%
Tak
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONAD PODZIAŁAMI W WĘGORZEWIE 189030424,74%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA TERYTORIALNA - RAZEM 121424115,89%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZADBAJMY O WSPÓLNĄ PRZYSZŁOŚĆ 151021419,77%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNY POWIAT WĘGORZEWSKI 239425631,34%
Tak
Podsumowanie7 63811215100,00%

Brak plików