Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5814441 03851 50834320
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121318 07922 20712010
   gminy do 20 000 mieszkańców4604122 95929 30122310
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Mikołajki681573044Burmistrz2
m. Mrągowo12321412133Burmistrz4
gm. Mrągowo591552741Wójt2
gm. Piecki7101574159Wójt4
gm. Sorkwity4141596570Wójt5
Podsumowanie34448132175347 17
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1miasto Mrągowo718 079789
Nr 2Gmina Mikołajki36 891630
Nr 3Gmina Piecki36 253528
Nr 4Gminy: Mrągowo, Sorkwity49 815531
Podsumowanie 1741 03823178
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 7 3     10
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 14 5 6 8 33
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 14 6 6 8 34
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12 4 4 3 23
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIĘDZYGMINNY KOMITET WYBORCZY KWW MIĘDZYGMINNY KOMITET WYBORCZY 14 6 6 8 34
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MRĄGOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KWW MRĄGOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 14 6   4 24
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARII JARCZEWSKIEJ KWW M. JARCZEWSKIEJ 14   6   20
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 18 078 8 669 8 665 47.93%
8 073 93.17%
Tak
Nr 2 6 879 3 420 3 418 49.69%
2 983 87.27%
Tak
Nr 3 6 249 3 493 3 493 55.90%
3 212 91.96%
Tak
Nr 4 9 814 5 308 5 307 54.08%
4 754 89.58%
Tak
Podsumowanie41 02020 89020 88350.91%19 02291.09%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1144106,01%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 27793314,61%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 41393421,76%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 20762310,91%
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIĘDZYGMINNY KOMITET WYBORCZY 49883426,22%
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MRĄGOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 19992410,51%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARII JARCZEWSKIEJ 1897209,97%
Podsumowanie19 022178100,00%
Rada Powiatu Mrągowskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
112 Janicki Zbigniew Wojciech51340 4.21%
146 Alicki Janusz50686 8.50%
1414 Więcek Beata Krystyna51340 4.21%
151 Koziatek Roman Kazimierz50395 4.89%
1101 Bułajewski Stanisław38565 7.00%
1118 Krutul Benedykt55160 1.98%
1121 Tarnowski Dominik Damian33526 6.52%
242 Litera Władysława60216 7.24%
2101 Kurta Bogdan49206 6.91%
2111 Kuźmicka-Rogala Barbara52236 7.91%
3101 Maksymow Grzegorz Piotr54558 17.37%
3104 Pieńkowski Radosław32179 5.57%
3121 Jarczewska Maria60261 8.13%
421 Karaś Antoni Zygmunt62449 9.44%
444 Nosek Marcin29239 5.03%
4101 Krasiński Jerzy Wiesław53426 8.96%
4103 Kossakowski Bogdan54484 10.18%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 11441016,01%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 277933114,61%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 413934421,76%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 207623110,91%
Tak
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIĘDZYGMINNY KOMITET WYBORCZY 498834626,22%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MRĄGOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 199924210,51%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARII JARCZEWSKIEJ 18972029,97%
Tak
Podsumowanie19 02217817100,00%

Brak plików