Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71056735 23344 54634430
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców71056735 23344 54634430
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Braniewo5715134069Wójt5
m. Braniewo1051593785Burmistrz3
gm. Frombork291563252Burmistrz3
gm. Lelkowo491542638Wójt2
gm. Pieniężno7101585376Burmistrz6
gm. Płoskinia3151542121Wójt1
gm. Wilczęta3121592834Wójt2
Podsumowanie346710553237375 22
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Braniewo, Gmina Braniewo919 2397117
Nr 2Gmina Frombork, Gmina Płoskinia, Gmina Wilczęta47 712749
Nr 3Gmina Lelkowo, Gmina Pieniężno48 282748
Podsumowanie 1735 23321214
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 15 8 8 31
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 18 5 7 30
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 16 6 5 27
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ SAMORZĄD KWW NASZ SAMORZĄD 18 8 8 34
11 KOMITET WYBORCZY LISTA ZIEMI BRANIEWSKIEJ KW LISTA ZIEMI BRANIEWSKIEJ 14 6 5 25
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KWW PS 18 8 8 34
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWA WSPÓLNOTA MIESZKAŃCÓW KWW SAMORZĄDOWA WSPÓLNOTA MIESZKAŃCÓW 18 8 7 33
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 19 200 10 772 10 684 55.65%
9 929 92.93%
Tak
Nr 2 7 712 4 131 4 110 53.29%
3 713 90.34%
Tak
Nr 3 8 282 4 729 4 727 57.08%
4 302 91.01%
Tak
Podsumowanie35 19419 63219 52155.47%17 94491.92%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 24143113,45%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 30673017,09%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 20962711,68%
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ SAMORZĄD 36863420,54%
11 KOMITET WYBORCZY LISTA ZIEMI BRANIEWSKIEJ 19082510,63%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 34693419,33%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWA WSPÓLNOTA MIESZKAŃCÓW 1304337,27%
Podsumowanie17 944214100,00%
Rada Powiatu Braniewskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Przyborowski Wincenty Marian63279 2.81%
141 Dziąg Leszek Jan55503 5.07%
142 Turczyn Bożena Ewa48416 4.19%
151 Sokół Winicjusz Jacek37515 5.19%
11017 Kowalski Krzysztof48192 1.93%
1111 Charzyński Jerzy Mirosław47348 3.50%
1121 Mroziński Henryk53731 7.36%
1127 Wojtas Małgorzata48205 2.06%
11215 Karpiński Andrzej48293 2.95%
211 Pochodaj Bogdan48700 18.85%
218 Hołowaty Jan5375 2.02%
2101 Lisowski Paweł31381 10.26%
2111 Wiernasz Zbigniew Bronisław52269 7.24%
3101 Janowiak Tadeusz63356 8.28%
3102 Żydak Zdzisław62309 7.18%
3104 Kłębucki Leszek Jan49439 10.20%
3121 Sadowski Marek59285 6.62%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 241431313,45%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 306730217,09%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 209627111,68%
Tak
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ SAMORZĄD 368634520,54%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY LISTA ZIEMI BRANIEWSKIEJ 190825210,63%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 346934419,33%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWA WSPÓLNOTA MIESZKAŃCÓW 1304337,27%
Tak
Podsumowanie17 94421417100,00%

Brak plików