Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem4663927 17934 78129310
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121317 34621 88215010
   gminy do 20 000 mieszkańców345369 83312 89914300
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Janowiec Kościelny5151573737Wójt2
gm. Janowo491562432Wójt2
gm. Kozłowo5121565061Wójt5
gm. Nidzica15321515184Burmistrz5
Podsumowanie29396624126314 14
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Nidzica917 346698
Nr 2Gminy: Janowiec Kościelny, Janowo34 959526
Nr 3Gmina Kozłowo34 874627
Podsumowanie 1527 17917151
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 18 4 3 25
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 10 4 3 17
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 18 6 6 30
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIDZICKI BLOK SAMORZĄDOWY KWW NIDZICKI BLOK SAMORZĄDOWY 18 6 6 30
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PRAWICY KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PRAWICY 17 6 6 29
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE 2010 KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE 2010 17     17
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MŁODZI" KWW "MŁODZI"     3 3
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 17 346 8 976 8 973 51.73%
8 207 91.46%
Tak
Nr 2 4 959 3 445 3 445 69.47%
3 028 87.90%
Tak
Nr 3 4 874 3 083 3 081 63.21%
2 630 85.36%
Tak
Podsumowanie27 17915 50415 49957.03%13 86589.46%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 31562522,76%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 20151714,53%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 32063023,12%
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIDZICKI BLOK SAMORZĄDOWY 23663017,06%
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PRAWICY 1165298,40%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE 2010 16611711,98%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MŁODZI" 29632,13%
Podsumowanie13 865151100,00%
Rada Powiatu w Nidzicy - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Kumelski Ryszard Józef60684 8.33%
1113 Napiórkowski Zdzisław50279 3.40%
141 Rabczyński Stanisław60313 3.81%
154 Słupski Waldemar Jan54227 2.77%
1518 Ekiert Ludwik Waldemar61237 2.89%
1101 Kosmala Jacek40369 4.50%
1102 Rozmus Edward Andrzej51251 3.06%
1121 Bukowski Paweł31271 3.30%
1124 Skurczyński Krzysztof Marian51266 3.24%
211 Radzymiński Robert Andrzej46550 18.16%
253 Napiwodzki Grzegorz49462 15.26%
254 Szczepkowski Piotr42290 9.58%
342 Szymańska Ewelina Anna31203 7.72%
352 Chojnacki Leszek45171 6.50%
3103 Kwiatek Janusz50230 8.75%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 315625322,76%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 201517214,53%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 320630523,12%
Tak
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIDZICKI BLOK SAMORZĄDOWY 236630317,06%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PRAWICY 1165298,40%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE 2010 166117211,98%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MŁODZI" 29632,13%
-
Podsumowanie13 86515115100,00%

Brak plików