Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6965846 58557 80642420
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121324 22829 68415010
   gminy do 20 000 mieszkańców5755522 35728 12227410
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
m. Giżycko15321721239Burmistrz6
gm. Giżycko8111595569Wójt5
gm. Kruklanki4111563547Wójt4
gm. Miłki3131583845Wójt2
gm. Ryn591563250Burmistrz4
gm. Wydminy7111542436Wójt2
Podsumowanie42589640205486 23
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Giżycko924 2287104
Nr 2Gmina Giżycko, Miasto i Gmina Ryn411 278744
Nr 3Gmina Kruklanki, Gmina Miłki, Gmina Wydminy411 079741
Podsumowanie 1746 58521189
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 10 6 5 21
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 17 8 8 33
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 15 4 4 23
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 11 6 7 24
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PONAD PODZIAŁAMI" W GIŻYCKU KWW "PONAD PODZIAŁAMI" W GIŻYCKU 18 8 8 34
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM GIŻYCKO KWW RAZEM GIŻYCKO 15 7 4 26
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA GIŻYCKA KWW ZIEMIA GIŻYCKA 18 5 5 28
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 24 217 10 607 10 601 43.78%
9 952 93.88%
Tak
Nr 2 11 279 5 554 5 554 49.24%
4 870 87.68%
Tak
Nr 3 11 078 6 033 6 033 54.46%
5 298 87.82%
Tak
Podsumowanie46 57422 19422 18847.64%20 12090.68%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 21312110,59%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 44753322,24%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 20862310,37%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 20302410,09%
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PONAD PODZIAŁAMI" W GIŻYCKU 39443419,60%
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM GIŻYCKO 27002613,42%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA GIŻYCKA 27542813,69%
Podsumowanie20 120189100,00%
Rada Powiatu w Giżycku - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Kralkowska Krystyna63263 2.64%
121 Strażewicz Wacław Jan58904 9.08%
141 Bielewski Łukasz30255 2.56%
151 Krysiuk Jan54271 2.72%
1101 Sarul Halina Marta622329 23.40%
11011 Pindur Dariusz Janusz4476 0.76%
11018 Walasek Izabella5162 0.62%
1116 Kaczorowska Małgorzata52301 3.02%
1121 Drzażdżewski Mirosław Dariusz49291 2.92%
212 Podskalny Marek52191 3.92%
222 Bojarski Stanisław71265 5.44%
2101 Przymorski Tomasz Kazimierz44313 6.43%
2121 Dadełło Henryk56250 5.13%
311 Cimoch Mieczysław65314 5.93%
322 Bączek Zdzisław62355 6.70%
325 Król Władysław62562 10.61%
3125 Świderska Regina48456 8.61%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 213121310,59%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 447533422,24%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 208623110,37%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 203024110,09%
Tak
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PONAD PODZIAŁAMI" W GIŻYCKU 394434419,60%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM GIŻYCKO 270026113,42%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA GIŻYCKA 275428313,69%
Tak
Podsumowanie20 12018917100,00%

Brak plików