Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6965454 81567 79250330
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121423 69528 63316010
   gminy do 20 000 mieszkańców5755031 12039 15934320
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Barciany5101584870Wójt4
m. Kętrzyn16421624211Burmistrz5
gm. Kętrzyn111215104048Wójt3
gm. Korsze7111563648Burmistrz3
gm. Reszel781583872Burmistrz3
gm. Srokowo491583550Wójt2
Podsumowanie50549646221499 20
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Kętrzyn823 6958109
Nr 2Gmina Korsze38 544843
Nr 3Gminy: Reszel i Kętrzyn513 581876
Nr 4Gminy: Barciany i Srokowo38 995847
Podsumowanie 1954 81532275
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 14 5 10 6 35
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 16 6 10 6 38
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 16 6 10 6 38
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 15 5 10 6 36
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIĘDZYGMINNE FORUM SAMORZĄDOWE KWW MFS 11 6 10 6 33
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO KWW POROZUMIENIE 16 6 10 6 38
12 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA     6 5 11
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MŁODZI RAZEM DLA WARMII I MAZUR" KWW "MŁODZI RAZEM DLA WARMII I MAZUR" 5 3     8
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA ZIEMI KĘTRZYŃSKIEJ" KWW "RAZEM DLA ZIEMI KĘTRZYŃSKIEJ" 16 6 10 6 38
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 23 698 10 978 10 973 46.30%
10 156 92.55%
Tak
Nr 2 8 544 3 877 3 876 45.37%
3 472 89.58%
Tak
Nr 3 13 532 6 361 6 359 46.99%
5 750 90.42%
Tak
Nr 4 8 997 4 730 4 728 52.55%
4 201 88.85%
Tak
Podsumowanie54 77125 94625 93647.35%23 57990.91%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 30953513,13%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 32743813,89%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 53733822,79%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 25813710,95%
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIĘDZYGMINNE FORUM SAMORZĄDOWE 33183314,07%
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO 28783812,21%
12 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 403111,71%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MŁODZI RAZEM DLA WARMII I MAZUR" 31081,31%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA ZIEMI KĘTRZYŃSKIEJ" 2347389,95%
Podsumowanie23 579276100,00%
Rada Powiatu w Kętrzynie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
112 Nowak Zbigniew60546 5.38%
122 Biegańska Bożena46290 2.86%
141 Mordasiewicz Tadeusz60469 4.62%
1410 Olenkowicz Zbigniew44273 2.69%
151 Kochanowski Michał25582 5.73%
1107 Olszewski Marek Leszek47411 4.05%
1111 Pleskowicz Sławomir48446 4.39%
1141 Homza Zbigniew Mirosław45403 3.97%
241 Skórko Jerzy62226 6.51%
2101 Szypulski Jerzy Bogusław59186 5.36%
2111 Cichoń Magdalena47201 5.79%
311 Kaczmarczyk Ryszard Piotr58191 3.32%
321 Kozoń Janusz Stanisław60246 4.28%
341 Pietrzak Andrzej56282 4.90%
351 Prokop Teresa49359 6.24%
3101 Jarosik Sławomir Marek49378 6.57%
414 Bobrowski Mirosław53372 8.86%
421 Kozyra Ryszard55442 10.52%
441 Chociełowski Piotr Artur44457 10.88%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 309535313,13%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 327438313,89%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 537338522,79%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 258137210,95%
Tak
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIĘDZYGMINNE FORUM SAMORZĄDOWE 331833314,07%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO 287838212,21%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 403111,71%
-
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MŁODZI RAZEM DLA WARMII I MAZUR" 31081,31%
-
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA ZIEMI KĘTRZYŃSKIEJ" 23473819,95%
Tak
Podsumowanie23 57927619100,00%

Brak plików