Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5755434 41145 07331410
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców5755434 41145 07331410
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Biskupiec7111543042Wójt3
gm. Grodziczno6131554248Wójt3
gm. Kurzętnik5515123167Wójt4
gm. Nowe Miasto Lubawskie7101564054Wójt3
m. Nowe Miasto Lubawskie61515117979Burmistrz4
Podsumowanie31547538222290 17
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gmina Biskupiec47 620642
Nr 2gmina Grodziczno34 942635
Nr 3gmina Kurzętnik36 947529
Nr 4gmina Nowe Miasto Lubawskie36 150636
Nr 5miasto Nowe Miasto Lubawskie48 752539
Podsumowanie 1734 41128181
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 8 5 6 6 8 33
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 6 6 6 7 33
10 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA 6 6 5 6   23
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNE DOBRO 2010 KWW WSPÓLNE DOBRO 2010 4 6   6 8 24
12 KOMITET WYBORCZY ZIEMIA NOWOMIEJSKA KW ZIEMIA NOWOMIEJSKA 8 6 6 6 8 34
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ POWIAT NOWOMIEJSKI" KWW "NASZ POWIAT NOWOMIEJSKI" 8 6 6 6 8 34
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 7 620 3 675 3 674 48.22%
3 215 87.51%
Tak
Nr 2 4 942 2 918 2 917 59.02%
2 610 89.48%
Tak
Nr 3 6 936 3 403 3 401 49.03%
3 158 92.86%
Tak
Nr 4 6 150 3 302 3 302 53.69%
2 968 89.88%
Tak
Nr 5 8 749 4 024 4 019 45.94%
3 641 90.59%
Tak
Podsumowanie34 39717 32217 31350.33%15 59290.06%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 49123331,50%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 16613310,65%
10 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 1529239,81%
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNE DOBRO 2010 933245,98%
12 KOMITET WYBORCZY ZIEMIA NOWOMIEJSKA 30543419,59%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ POWIAT NOWOMIEJSKI" 35033422,47%
Podsumowanie15 592181100,00%
Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
122 Wiśniewski Kazimierz Zygmunt51270 8.40%
127 Dembek Grzegorz Stanisław56151 4.70%
1121 Dembek Ewa Barbara51284 8.83%
1131 Czajka Stanisław Andrzej53425 13.22%
221 Trzaskalska Katarzyna43285 10.92%
2102 Szczepański Tomasz30235 9.00%
2131 Galiński Mirosław Kazimierz52300 11.49%
322 Andrzejewska Zofia631014 32.11%
323 Głowacki Adam Jacek30201 6.36%
3131 Ząbkiewicz Marek48403 12.76%
421 Buliński Marcin29412 13.88%
4121 Jabłoński Wacław Marian64317 10.68%
4131 Czapliński Jan Zbigniew45457 15.40%
522 Blank Józef51352 9.67%
5121 Andrzejewski Andrzej Tomasz39316 8.68%
5122 Koszewski Romuald Janusz63320 8.79%
5131 Mazurkiewicz Danuta Ewa47243 6.67%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 491233731,50%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 16613310,65%
Tak
10 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 15292319,81%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNE DOBRO 2010 933245,98%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY ZIEMIA NOWOMIEJSKA 305434419,59%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ POWIAT NOWOMIEJSKI" 350334522,47%
Tak
Podsumowanie15 59218117100,00%

Brak plików