Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem3512321 94127 95021210
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121315 97720 49215010
   gminy do 20 000 mieszkańców230205 9647 4586200
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Banie Mazurskie3111553848Wójt4
gm. Dubeninki391563457Wójt4
gm. Gołdap15321719208Burmistrz3
Podsumowanie2123511891313 11
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gminy: Dubeninki, Banie Mazurskie45 964534
Nr 2Miasto Gołdap710 870560
Nr 3Gmina Gołdap45 107533
Podsumowanie 1521 94115127
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 6 10 5 21
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 8 14 8 30
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 4 8 4 16
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOŁDAP RAZEM KWW GOŁDAP RAZEM 8 14 8 30
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT GOSPODARNE GMINY KWW WSPÓLNY POWIAT GOSPODARNE GMINY 8 14 8 30
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 5 967 3 294 3 293 55.19%
2 890 87.76%
Tak
Nr 2 10 879 5 223 5 223 48.01%
4 964 95.04%
Tak
Nr 3 5 108 2 591 2 590 50.70%
2 298 88.73%
Tak
Podsumowanie21 95411 10811 10650.59%10 15291.41%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 11862111,68%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 21533021,21%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 936169,22%
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOŁDAP RAZEM 30923030,46%
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT GOSPODARNE GMINY 27853027,43%
Podsumowanie10 152127100,00%
Rada Powiatu w Gołdapi - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Iwaniuk Alicja Anna56225 7.79%
1102 Krajewski Jaromir Andrzej40195 6.75%
1115 Kuliś Małgorzata Marianna46231 7.99%
1116 Kunio Halina53182 6.30%
242 Piech Stefan Adam48282 5.68%
253 Senda Grażyna Barbara54192 3.87%
2101 Woźniak Barbara Małgorzata48254 5.12%
2102 Retel Leszek50371 7.47%
21014 Wardziejewska Marzanna Marianna48285 5.74%
2111 Podziewski Jarosław63352 7.09%
2116 Grenda Wacław60100 2.01%
341 Żyżyk Teresa50118 5.13%
3101 Ciołek Andrzej42199 8.66%
3107 Retel Aleksandra Anna49155 6.74%
3114 Mikielska Jolanta47119 5.18%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 11862111,68%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 215330321,21%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 9361619,22%
Tak
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOŁDAP RAZEM 309230630,46%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT GOSPODARNE GMINY 278530527,43%
Tak
Podsumowanie10 15212715100,00%

Brak plików