Głosowanie z dnia 21-11-2010
Wyniki głosowania i wyborów dla kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Adres Komitet Przynależność do partii i poparcie
Urbaniak Anna Magdalena 40 Zielona Góra KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
Liczba głosów oddanych na kandydata Wynik Wybrany
726 1.81% Nie
 

Wyniki kandydata w obwodach
NrAdresLiczba głosówProcent głosów ważnych w skali obwodu
1Miejskie Przedszkole nr 25, ul. Aleja Wojska Polskiego 82a8
1.26%
2Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Lisia 379
1.74%
3ZSM Adm. Osiedla Łużyckie, ul. Krośnieńska 17c13
1.95%
4Miejskie Przedszkole nr 21, ul. Rydza Śmigłego 516
1.79%
5Gimnazjum nr 1, ul. Stefana Wyszyńskiego 1019
1.22%
6Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Stefana Wyszyńskiego 1710
1.41%
7Miejskie Przedszkole nr 20, ul. Studzianki 815
1.94%
8Miejskie Przedszkole nr 10, ul. Monte Cassino 21A16
1.84%
9Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Stefana Wyszyńskiego 179
1.35%
10Miejskie Przedszkole nr 22, ul. Porzeczkowa 3426
2.95%
11Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Francuska 1017
1.90%
12Miejskie Przedszkole nr 37, ul. Węgierska 916
1.62%
13Zespół Szkół Ekologicznych, ul. Francuska 25a20
2.21%
14Zespół Szkół Ekologicznych, ul. Francuska 25a16
1.44%
15Gimnazjum nr 7, ul. Zachodnia 634
0.53%
16Gimnazjum nr 2, ul. Świętych Cyryla i Metodego 918
2.52%
17Miejskie Przedszkole nr 8, ul. Witebska 112
1.33%
18Miejskie Przedszkole nr 14, ul. Ignacego Krasickiego 1215
3.13%
19Zespół Szkół Specjalnych Nr 1, ul. Piastowska 98
1.01%
20Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Długa 132
0.43%
21Zespół Szkół Specjalnych Nr 1, ul. Piastowska 95
0.76%
22I Liceum Ogólnokształcące, ul. Jana Kilińskiego 710
1.56%
23Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Promyk, ul. Bartosza Głowackiego 8a23
2.78%
24"Szkoła Myślenia Twórczego" Społeczne Liceum Ogólnokształcące, ul. Generała Józefa Sowińskiego 275
1.76%
25Uniwersytet Zielonogórski Rektorat, ul. Licealna 96
1.90%
26Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Okręgowy Zielona Góra, ul. Mikołaja Kopernika 518
3.30%
27Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Kąpielowa 710
1.77%
28Niepubliczne Przedszkole nr 2, ul. Szczekocińska 1314
1.79%
29III Liceum Ogólnokształcące, ul. Strzelecka 910
1.03%
30Miejskie Przedszkole nr 30, ul. Juliana Tuwima 3b3
0.60%
31Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Leopolda Staffa 1016
1.76%
32Gimnazjum nr 3, ul. Św. Kingi 17
1.46%
33Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Zielonogórska 521
2.34%
34Uniwersytet Zielonogórski Budynek Dydaktyczny A-2, ul. Profesora Zygmunta Szafrana 29
1.49%
35Miejskie Przedszkole nr 11, ul. Ludwika Zamenhofa 3018
2.37%
36Medyczne Studium Zawodowe, ul. Wazów 4412
2.33%
37Miejskie Przedszkole nr 6, ul. Stanisława Wyspiańskiego 1610
1.69%
38Miejskie Przedszkole nr 17, ul. Dr Pieniężnego 219
2.01%
39Miejskie Przedszkole nr 34, ul. Bohaterów Westerplatte 1121
3.36%
40Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza, ul. Dzika 623
2.93%
41Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Stanisława Wyspiańskiego 236
1.11%
42Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Truskawkowa 1215
1.94%
43Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Akrobatyczna, ul. Urszuli 3e13
1.63%
44Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Spawaczy 3d11
2.05%
45Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Spawaczy 3d10
1.21%
46Miejskie Przedszkole nr 19, ul. Stefana Batorego 5313
1.51%
47Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Lisia 379
2.51%
48Uniwersytet Zielonogórski Budynek DydaktycznyA-22, ul. Energetyków 213
2.16%
49Miejskie Przedszkole nr 22, ul. Porzeczkowa 3426
2.40%
50Dom Dziennego Pobytu "Nestoria", ul. Osiedle Pomorskie 2812
1.36%
51Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Osiedle Pomorskie 1330
3.55%
52Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Osiedle Pomorskie 1317
2.10%
53Społeczna Szkoła Podstawowa, ul. Władysława IV 18
1.46%
54Dom Pomocy Społecznej, ul. Aleja Juliusza Słowackiego 292
6.90%
55Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, ul. Lubuska 113
3.95%
56Miejskie Przedszkole nr 13, ul. Jęczmienna 110
1.51%
57Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Akrobatyczna ul. Urszuli 3e6
1.24%
58Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Kąpielowa 78
1.06%
59Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Spawaczy 3d4
0.76%
60Szpital Wojewódzki, ul. Zyty 260
0.00%
61Areszt Śledczy, ul. Łużycka 21
3.45%